Антуан Ангелов: Има нови възможности за електронната търговия в облака

от 11/02/2016

Интервю с Антуан Ангелов, мениджър бизнес развитие "Облачни и мобилни хостинг услуги" в „Контракс“ АД. Съосновател на платформата за електронна търговия eHub
 
1. Запознайте ни с предисторията, в кой момент и как се появи идеята да се създаде търговска платформа eHub?


Материята, с която в момента се занимавам - ecommerce е не само интересна, но и много близка и позната. Най-важното е, че има потенциал за развитие в бъдеще. Налице е място за усъвършенстване и внедряване на ноу-хау. С годините думата интернет промени значението си. Облачните услуги под формата на SaaS (абонаменти) върху виртуални сървъри се наложиха като глобално решение за аутсорсване на ИТ услугите. Днес облачните услуги са един от най-бързите онлайн сегменти и тяхното удобство, достъпност и лесна употреба гарантират ръста им и през следващите години. Появиха са безброй хостинг компании с преинсталирани Open Source електронни магазини, които се превърнаха в една не лоша алтернатива на реалната магазинна мрежа. Така с времето участниците (доставчици и производители) отчетоха предимствата на електронната търговия: не се държат продукти на склад - dropship услугата все повече набира скорост в България, не се инвестира в дългогодишни договори за наеми, физическата локация на магазина е без значение, липсват проблеми с наемодателите - повишаване на наема и др., не се води каса, отсъстват проблеми, свързани с персонала - наемане, контрол и т.н., няма нужда от застраховка, охрана, СОТ, камери и съпътстващите разходи, кражби и т.н., други оперативни проблеми, свързани с управлението на реална верига от магазини.

Кризата в икономиката през изтеклите години окончателно наложи онлайн продажбите като даденост, с която трябва да се съобразят всички участници - от една страна, магазините и, от друга, разпространителите - дилърите, дистрибуторите и производителите. Така, с течение на годините, част от продажбите за крайните потребители постепенно преминаваше към електронния пазар. Крайните потребители, от друга страна, веднага се убедиха в предимствата на онлайн магазините и днес виждаме потребителя да предпочита да поръчва online, отчитайки и факта, че цените и условията са не по-малко изгодни. В резултат, на което, на много големи вериги магазини, вносители и представители им се наложи да ревизират дистрибуционните си политики. Появи се нова дума в английския бизнес речник: e-tail или e-retail.

Решението ehub.eu се оказва в правилния момент. Създавайки иновативна платформа, която да осигури свързаност и единен интерфейс за комуникация между онлайн търговците, от една страна, и доставчиците на технологични продукти, от друга. Облачна платформа, без ограничения, поставени от пазара, и без ограничения в продуктите/услугите.

Идеята за създаването на платформа за електронна търговия не е от вчера. Преди четири години, в търсене на нови идеи за дистрибуция, следвайки новите тенденции, в "Ланком България" забелязахме ниша в областта на разпространение на продуктите. Споделих виждането си за подобна платформа със собствениците. Направих кратко проучване, а впоследствие предоставих бизнес план. Предложението бе одобрено за финансиране от г-н Йордан Йорданов, акционер в групата КОНТРАКС. Взе се решение първо да внедрим и интегрираме eHub с ERP системата в "Ланком България", като тестваме ползите й, и излезем с удобно отворено решение за всички партньори на компанията, които лесно и бързо да получат продуктите синхронизирани и готови за електронна продажба. През 2013 г. започнахме да работим по проекта и първите резултати не закъсняха.

С групата КОНТРАКС работя от 2005 г., а от половин година заемам позиция мениджър бизнес развитие "Облачни и мобилни хостинг услуги" в "Контракс" АД. Активна личност съм, обичам да създавам ново ноу-хау и да подобрявам областта, в която работя и с която дейност се ангажирам. eHub е една такава идея, в която съзряхме потенциал за развитие и перспектива в бъдеще. За мен е ново предизвикателство и възможност да въведем иновация в търговските процеси, актуални за деня. По времето, когато се зароди идеята (2012 г.), все още моментът за поява на eHub не беше настъпил. Пазарът на онлайн продажбите се установяваше и се развиваше. През 2012-2013 г. в България с появата на eMAG.bg се утвърди и необходимостта от e-hub.eu. Първоначалната идея eHub да бъде гъвкава модулна система за управлението на електронен дистрибуционен канал се потвърди. Един инструмент, който налага правила в комуникацията между участниците на пазара на електронния пазар и прави участниците му по свободни да избират. Благодарение на eHub, всички участници могат да спестят време и инвестиция, за да се включат в онлайн пазара (ecommerce market) или да направят онлайн магазин. Днес голяма част от маркетплейс партньорите на eМAG.bg използват точно тези налични функции в eHub.

2. Какви са основните функции и възможности за развитие на онлайн търговията?

Първите отзиви са изключително положителни и очакваме през следващите месеци интересът към платформата да нараства. Онлайн търговията не функционира самостоятелно. Тя е като всяко друга система - има компоненти и борави предимно с чувствителни данни, които трябва да са актуални във всеки един момент. Ако производителят има продукти в магазинната си мрежа, той трябва да отдели склад с наличности и за онлайн търговията.

Търговската платформа eHub представлява облачна b2b услуга за цялостно управление на търговските процеси между участниците на пазара на електронната търговия. И eHub се явява ядрото на един своеобразен общ онлайн пазар, на който, от една страна стоят фирми със своя продукция (продукти и услуги), а от другата страна са фирми, желаещи да разпространят или продават на крайния потребител. Платформата улеснява трансфера на информация (цени, снимки, информация за доставка, поръчки, промоции и т.н.) между участниците на пазарен принцип - доставчикът одобрява магазина, с който желае да партнира и конкретните продукти, до които му предоставя достъп. Всеки участник създава своя ТП (търговска платформа) и една роля - Доставчик или Магазин. еhub е напълно отворена към всички участници и има публикувана документация (API), която може да се използва при създаването на връзките (конектори и разширения) към съществуващи ERP системи, от една страна, и, от друга, към известните платформи за електронна търговия (елeктронни и онлайн магазини) като PrestaShop, Magento, osCommerce, OpenCart, българската платформа SummerCart, eBay, Amazon marketplace, eMAG marketplace (www.emag.bg), Taobao и др. платформи за продажби на крайни клиенти (b2c) или маркетинг платформи - като pazaruvaj.com, с която се правят сравнения на цените или auxionize.com, с които може да се участва в аукциони и т.н. Всяка операция в ТП може да бъде направена както през SSL web достъп и UI, така и чрез интегриран конектор (приложение), написано с API-то на ТП.

3. Какви са конкретните ползи от включването в търговската платформа eHub?

Важно предимство на платформата е, че тя предлага възможност за свободно разработване и програмиране на допълнителни приложения с API (Application Programming Interface), което може да се използва за нейното доразвитие, допълване или свързване с различни други системи - ERP или облачни платформи. Това позволява лесно да бъде интегрирана с ERP (Enterprise Resource Planning) решения на наши партньори като Microsoft Dynamics или Pantheon, предлагана от "Контракс" АД, и други типове системи за управление на бизнеса, различни бази данни, счетоводни програми, например Microinvest, както и с някои от най-популярните безплатни платформи за електронна търговия като PrestaShop, Magento, osCommerce, OpenCart и SummerCart или платени като Shopify. Търговската платформа се интегрира лесно и с водещи световни платформи за онлайн продажби като eBay и Amazon, китайската Taobao и др.

С помощта на ТП ehub може да се прехвърля, създава, редактира, съхранява база данни и да се извърши всяка търговска транзакция - поръчка, доставка, офериране и други функции като маркетингова статистика и т.н. Осигурява се напълно автономна и автоматизирана връзка между порталите за електронна търговия и доставчиците. Tя осигурява свързаност и единен интерфейс (чрез отворена API документация) за комуникация между търговците, от една страна - фирмите с електронни магазини и платформи за продажби на дребно, и, от друга - доставчиците с различни продуктови листи, които трябва да достигнат до крайния потребител, използвайки базата данни в информационна си система (ERP) напълно автоматизирано. Разработчиците (софтуерните компании), от своя страна, са напълно свободни да създават конектори и да допълват функционалността, като публикуват в eHub магазина и отдават под наем на други участници.

Търговската платформа поставя и налага стандарт за комуникацията между участниците в електронната търговия. Един доставчик, няма значение дали е ICT дистрибутор или производител на обувки с направена еднократна интеграция към платформата, не е нужно да прави последваща интеграция, за да публикува продуктите си към нов партньор. Производителят прави еднократна интеграция чрез вече създаден конектор в рамките на часове. В повечето случаи вече има готов конектор за връзка към неговата система, който може да се използва, за да се осъществи интеграцията с eHub. По същият начин стои ситуацията с онлайн магазините, които желаят да получат продуктова информация от възможно най-много доставчици. Вместо да правят безброй интеграции за всеки специфичен доставчик поотделно за всяка различна система, достатъчно е присъединяването към eHub.

Сред предимствата на е-Hub са двупосочното предаване на информацията между участниците, високата степен на сигурност (използват се SSL заявки и сертификати), нейната независимост и необвързаност с конкретна фирма или платформа, което позволява да се обслужват фирми от всички сфери, браншове и области. Освен това е лесна за използване, изцяло отворена и в нея могат да се включат всички желаещи компании без ограничения.

Друга полза може да е улесняване миграцията от един към друг уеб магазин чрез поддръжка на структура с неограничен брой магазини, доставчици, продукти и пазари. Ако бизнес клиент има онлайн магазин, той лесно може да го прехвърли без усложнения към нов онлайн магазин напълно. Разбира се, с това не се изчерпват всички ползи.

4. От досегашния ви опит, може ли да обобщите кои сектори се възползват от услугите на платформата. Бихте ли споделили дали има, и ако да, какви са спецификите за различните участници при включването в платформата?

eHub може да се ползва като основа за повишаването на ефективността на всяко ERP или всяка една счетоводна и складова система. Може да се използва и напълно самостоятелно, тъй като се дава възможност ръчно да въведете своите продукти. На практика няма пазарни ограничения. Не е направена за конкретен продукт или пазар. В момента платформата се използва от доставчици от различни сектори - мода, ИТ, книжен пазар, спорт, и др. В eHub всеки участник избира своята роля при включването в платформата като:

Доставчик (стоки и услуги). Доставчикът е вносител, производител, чрез който ТП “Доставчик” се свързва с ТП тип “Магазин” с цел да предостави и обмени пазарна информация като цени, поръчки, доставки, сервиз или др. маркетингова информация.

Магазин. ТП за онлайн продажба към крайни клиенти. ТП тип “Магазин” разпространява продукти и услуги на ТП “Доставчик” към крайния потребител.

Разработчик. Обикновено софтуерна компания, която създава конектори за съответните търговски платформи, използвани от доставчиците и магазините. Разработчикът може да създава и отдава под наем своите конектори на други участници.

Всеки един от посочените участници регистрира своята търговска платформа в зависимост от ролята си.

5. Какви са бъдещите планове за развитие на платформата и в какви посоки възнамерявате да развиете други облачни и хостинг услуги на „Контракс“?

eHub доказа необходимостта си, преминавайки теста за пазарно търсене и внедряване. Сега ни предстои утвърждаване на пазара и последващо разработване, за което е и необходимо допълнително финансиране. Ето защо през 2016 г. имаме идея да се включим в голям eвропроект в областта на иновациите в електронната търговия. Очакванията ни са да можем да се представим като иноватор и да докажем още веднъж необходимостта от eHub на този етап от развитието на електронния пазар в Европа, а и в международен план (MarketPlace eHub).