Днес говорим за киберсигурност

от 09/08/2019


Днес информационните и комуникационни технологии са критично важни, за да бъде осигурен нормалния достъп до жизненонеобходимите за съвремения човек ресурси и услуги като вода, електричество, здравеопазване, транспорт и инфраструктура. Лесното достигане до тези информационни и комуникационни технологии и ниската цена на устройствата и машините за тях, превръщат впечатляващ брой хора в потенциални контрабандисти на информация, а самата информация - в стратегически ресурс.


Повишаването на нивото на киберсигурност е тема, която вълнува цялото ни общество, докато то става все по-зависимо от глобалната информационна и комуникационна инфраструктура. Като всяко общо благо, киберпространството доказано може да се използва като поле за злоупотреби, а това води след себе си нуждата от адекватна защита.


По своята същност киберсигурността е съвкупност от политики и практики, които защитават компютрите, мрежите, програмите или системите от кибератаки, които в комбинация с множество вектори на атака могат да постигнат големи щети.


Всеки, който разчита на дигиталната инфраструктура, без значение къде се намира, би могъл да бъде засегнат. Последствията биха могли да бъдат в широка скала на въздействие – от причиняващи несериозни проблеми до такива, водещи до фатални загуби – материални, финансови, човешки.


Всеки анализ на киберпространството и заплахите за сигурността, не е грижа само на правителства и държавни органи, търговски дружества или частни лица.


Киберсигурността засяга всички, още повече, когато киберпространството е свят малко известен и разбран.


За повечето хора, киберсигурността се свързва с действието и противодействието на „някакви невидими“ атаки.


Въз основа на досегашната практика бихме могли да обобщим, че съществуват атаки (техники за използване на уязвимостите в една система без разрешение за това), разделени до няколко категории:

 • Атаки, нарушаващи физическата сигурност
 • Софтуерно-базирани атаки
 • Социално инженерство
 • Атаки, базирани на уеб приложения
 • Мрежово-базирани атаки, включително и безжични мрежи

 

В много от тези атаки са ангажирани и използвани техники като:

 • Ransomware – зловреден софтуер за криптиране на файлове или цели дискове с цел изискване на финансова отплата за тяхното декриптиране
 • Data manipulation – процес на изменение на данните в наличните бази от данни с цел достигане на определена информация
  Rogue software – зловреден софтуер, който се маскира като законен и крайно необходим за сигурността на системата, а в същото време поврежда операционната система, в която се е инсталирал. Целта е прихващане и злоупотреба на чувствителна информация.
 • Phishing – най-разпространената имейл-базирана атака, принадлежаща към социалното инженерство и т. н.
  Според обема, значимостта и разрушителната сила на нанесените щети определяме следните категории кибератаки:
 • Кибертероризъм - използване на текущите технологии с разрушителна цел за постигане на идеологическа или политическа идея на терористичните групи. Атакуващите обикновено целят компрометирането на мрежи, компютърни системи и телекомуникационно оборудване.
 • Кибершпионаж - атаки, които са извършени за придобиване по незаконен път достъп до секретна информация, съхранявана в цифров вид. Кибершпионажът най-често се използва за придобиване на стратегическо, икономическо, политическо или военно предимство и обикновено е насочено към правителства или други организации, които съхраняват поверителни данни.
 • Кибервойна - най-често срещаното политически мотивирано оръжие, чрез което се цели проникване в информационните мрежи на други страни и правителства и предизването на политически и икономически смущения наред със сериозни щети.

 

Това са много добре координирани атаки и обикновено се извършват от хакери със стратегически или военни цели, или кибершпионаж.

 

Като резултат от бързо развиващия се изкуствен интелект и нови технологии, киберпрестъпленията стават все по-организирани и трудни за откриване. Много от устройствата, които използваме могат да бъдат манипулирани и трансформирани в кибероръжия, без дори ние да подозираме, а това да доведе до критични, а в някои случаи фатални последици. Колкото повече комуникираме с устройства чрез интернет, водени от идеята за IoT (Internet of Things), толкова повече сме изложени на риск от атаки и позволяваме да се води „кибервойна“ на виртуално бойно поле без изискването за физическа близост.


Предизвикателствата с разрастването на IoT стават повсеместни, а защитата особено необходима. За това крайно наложително е да се следват няколко основни противодействия за смекчаване и избягване на риска от нежелано посегателство:

 • Превантивни контроли или мерки, помагащи да се предотвратят заплахи или атаки към открити/ установени уязвимости в комуникационната среда - например добре обмислена и реализирана физическа сигурност – заключване, ограничаване на достъпа или внедрена софтуерна/ хардуерна система за защита от нежелана външна намеса.
 • Мерки или контроли за откриване на уязвимости в системата или средата, сред които задължителните за всяка една среда мониторинг на системите, контрол на достъпа, видеонаблюдение.
 • Коригиращи контроли, които помагат за смекчаване на последиците от заплахи или атаки с неблагоприятно въздействие. Това са приети и най-вече осъзнати и спазвани конкретни стъпки и политики, приложени за подобряване на физическата и логическа сигурност.


Все пак всеки един от нас е потенциално слабо звено в киберпространството и осъзнаването на този факт е първа, важна крачка в защитата му.

 

Ако искате да проверите дали вашата компания е в потенциален риск от кибератака, можете да направите своята самооценка още сега, като отговорите на следващите няколко въпроса, които не са изчерпателни, но ще ви насочат къде да бъдете по-внимателни. Ако отговорите на повече от два въпроса с ДА, то вашата компания е в риск.


1. Има ли свободен достъп до Интернет във вашата организация, вкл. WiFi?
Да/ Не

2. Има ли вероятност служителите във вашата организация да използват лични средства (компютри, таблети, смарт телефони) за достъп до корпоративна информация, вкл. имейл?
Да/ Не

3. Вашите служители имат ли възможност сами да инсталират приложения от интернет пространството?
Да/ Не


В случай, че сте установили, че сте в рисковата група, нашите експерти биха могли да ви консултират как да елиминирате възможни заплахи. Свържете се с нас на mail: sales@kontrax.bg като реферирате статията или на телефон 02/960 97 08, където ще получите персонална консултация.

 

Уверете се, че няма да пропуснете следващата ни статия на тема киберсигурност, където ще имате възможност да получите безплатен анализ на сигурността във вашата организация. Можете да се абонирате за нашия бюлетин на kontrax.bg, за да не я пропуснете.