Едно щастливо събитие в живота на Контракс

от 30/06/2004

Наред със сложните проекти и решения, които реализира екипът на Контракс във фирмата се случват и много житейски радости и празници – последният пример за това бе сватбата на Вили Александрова, Директор Информационни технологии.

На 26.06.2004 г. Вили каза “ДА” и стана законна съпруга на Диан Анев.

На добър час щастливо младо семейство!