Електронната рецепта и електронното направление - необходимост и реалност за НЗИС

от 20/02/2019

 

Цялостната визия на Националната здравна информационна система (НЗИС), добрите европейски и национални практики за дигитализация на здравния сектор, внедряването на решения за автоматизация на процесите в болнични лечебни заведения, бяха акцентите на тазгодишното издание на 14-а национална конференция по е-Здравеопазване организирана от „Ай Си Ти Медиа“. В откриващата дискусия участие взе Яко Пилософ, председател на борда на директорите и директор по сигурността на КОНТРАКС АД, по темата за електронно медико-диагностично направление в България – една работеща реализация и как на база на опита с него би могло да се въведе електронната рецепта у нас.

 

Яко Пилософ
Яко Пилософ

Председател на борда на директорите на КОНТРАКС

Jacko.Pillossof@kontrax.bg