Фирма Контракс търси да назначи на постоянен трудов договор, при пълен работен ден лице, което да оказва информационна поддръжка на програмния продукт за лекари Хипократ

от 28/03/2005

Като част от екипа от вас ще се очаква да извършвате следните дейности:
 • да отговаряте на горещия телефон на продукта;
 • да се научите да го инсталирате, поправяте и обновявате;
 • да обучавате дилъри и клиенти на работа с него;
 • да сте в състояние да решавате често срещани проблеми, свързани с интеграцията му с други прoграми;
 • да приемате и въвеждате предложения за подобряване на работата на програмата;
 • да се запознаете с конкурентните продукти;

  Позицията изисква непрекъсната комуникация както с технически, така и с медицински лица, което предполага не само отлични компютърни умения, но и задълбочено познаване на ежедневната работа на лекарите и медицинската документация, изискванията на НЗОК и МЗ.

  Идеалният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:
 • Опит в работата с медицински софуер и оформянето на медицинска документация;
 • Познания в областта на медицината;
 • Обща компютърна грамотност, отлично познаване на Windows и MSOffice;
 • Да е в състояние да се запознае бързо с програмата и нейните проблеми;
 • Възможност за работа на пълен работен ден;
 • Готовност за полагане на извънреден труд при необходимост;

  Заплащане - до 350 лв.

  Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят автобиография на български език на e-mail: jobs@kontrax.bg със subject: S7780. Одобрените ще бъдат поканени във фирмата за провеждане на събеседване.