Фирма Контракс търси да назначи на трудов договор Координатор национални проекти

от 10/12/2007

Бизнес сектор Информационни и телекомуникационни технологии, техническа поддръжка;

Описание на длъжността: Планира, организира, координира, изпълнява и контролира цялостната дейност по изпълнението на национални проекти по отношение на регионалните екипи на компанията.

Отговорности:

- Непосредствена връзка между всички отдели в Дружеството и регионалните екипи;
- Планиране работата на регионалните екипи, съгласно договорените с клиента и одобрени от ръководството срокове за изпълнение;
- Координиране с отговорните отдели и служители на навременното получаване на нужната информация и документи преди започването на проектните дейности;
- Осигуряване на нужните на регионалните екипи ресурси за извършване на проектните дейности;
- Отчет на изразходваните ресурси;
- Отговаря за комплектоването на документацията за архив и сервиз;
- След приключване на проекта отразява всички извършени корекции и промени в техническите спецификации и проектната документация;
- Първичен контрол върху извършваните от регионалните екипи разходи по време на проектните дейности;
- Извършва доставки за нуждите на регионалните екипи;
- Строга отчетност, съвместно с Началника на склада, на излизащите и постъпващи в склада стоки по проекта, както и върху разходите на регионалните екипи.


Компанията предлага:

- Отлични условия на труд;
- Атрактивно възнаграждение, пакет от социални придобивки;
- Допълнителен бонус въз основа на трудовото представяне;
- Отлични работни условия;
- Възможности за разширяване на квалификациите и професионално развитие в рамките на компанията;
- Работа в динамична и предизвикателна среда.

Изисквания към кандидата:

• Подходящо образование;
• Мин. 1 година трудов стаж;
• Компютърна грамотност – WORD, EXCEL, WINDOWS, Internet Explorer;
• Владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Комуникативност, самостоятелност, оперативност и активност.

Желаещите да представят трудова автобиография (CV) на адрес:
1113 София
ул. Тинтява 13 или e-mail: jobs@kontrax.bg със subject: REF#ProjectCoordinator
Срок: до 28.12.2007 г.