Фирма Контракс търси да назначи на трудов договор Оперативен счетоводител

от 18/07/2007

Изисквания:
- висше икономическо образование;
- опит - мин. 1 години;
- компютърни умения;
- добри познания и приложение на счетоводните стандарти и данъчното законодателство;
- предимство – владеене на английски език.

Описание на длъжността:
- осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
- изготвяне на периодични справки и отчети, свързани с оперативната дейност;
- участие при изготвяне на финансовите отчети;

Желаещите да представят автобиография (CV) на адрес:
1113 София
ул. Тинтява 13 или e-mail: vkuteva@kontrax.bg със subject: REF#OA
Срок: до 31 юли 2007 г.