Фирма Контракс търси да назначи специалист"Бизнес развитие за софтуерни решения"

от 18/01/2006

Фирма Контракс търси да назначи на постоянен трудов договор специалист "Бизнес развитие за софтуерни решения" (Business development “Software solutions”).

Задълженията на изпълняващия тази длъжност включват:

* търсене на възможности за разработване и внедряване на нови софтуерни проекти от фирмата
* подготвяне и изпълнение на маркетинг стратегии
* срещи с потенциални клиенти
* подготовка на оферти и договори включително за обявени тръжни процедури (по ЗОП, PHARE и др.)
* други дейности, свързани с развитието на бизнеса на фирмата със софтуерни проекти

Условия за кандидатстване:

* Да имате търговски опит при продажба на софтуерни решения
* Да имате опит в изпълнението на софтуерни проекти
* Да имате опит в събирането на клиентски изисквания и писане на задания (Requirements Specification)
* Да имате опит в изготвянето на технически предложения за софтуерни проекти (Technical Proposal)
* Да владеете отлично английски език и техническа терминология

Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на e-mail: jobs@kontrax.bg със subject: BDSS

Одобрените кандидати ще бъдат поканени във фирмата за провеждане на интервю.

Краен срок за изпращане на CV-та: 19 февруари 2006 г.