Хибриден частен облак представи Fujitsu

от 22/06/2017

През юни 2017 г. като част от своя информационна кампания Fujitsu представи пред експерти своето решение за Хибриден Частен Облак. Демонстрирана беше референтна архитектура за изграждане на облачна инфраструктура, както и референтни проекти за Частен Облак. Беше реализирана отдалечена връзка, в която беше представено готово решение базирано на PrimeFlex for OpenStack и FUJITSU Software Enterprise Service Catalog Manager. Участниците в събитието имаха възможност за т.нар. Hands-On Lab Experience, както и да се запознаят с услугите на техническото решение, предлагано и реализирано в Европа, Азия и Япония.