Хипократ D Lite – безплатното решение за лекари по дентална медицина

от 05/10/2009

Днес, 5 октомври 2009 г., Контракс ЕАД пуска в експлоатация напълно безплатната програма за зъболекари. Решението е създадено, за да улесни лекарите по дентална медицина в месечното им отчитане пред НЗОК.

hippocrates_d_lite_pic_w.jpg

От началото на 2008 г., НЗОК подготвя за внедряване електронното отчитане на стоматолозите в България. По една или друга причина след сериозно забавяне, се очаква това да се случи в началото на 2010 г. В този период доста фирми предложиха различни програми за зъболекарите, като в условия на силна конкуренция бяха предложени различни схеми за заплащане. Основният подход във всички предложения е месечната абонаментна такса. След сериозно проучване на пазара, специалистите от Контракс ЕАД стигнаха до извода, че е възможно да се предложи едно напълно безплатно решение – отчетен безплатен софтуер. Днес можем да се похвалим, че безплатната програма Хипократ D Lite работи. 

В България има около 8000 стоматологични практики. От тях близо 5000 имат договорни отношения със Здравната каса. Една част от тях желаят да внедрят здравно-информационна система за управление на всички бизнес процеси в стоматологичната практика. Друга част са готови да работят с компютър само, за да генерират месечния отчет към НЗОК. Не са малко и тези лекари по дентална медицина, които смятат, че работата с компютър ще ги отклони от основните им задачи и ще намали времето им за работа с пациентите. За всеки от тях Контракс предлага конкретно решение. Тези зъболекари, които искат да имат точна информация за своите пациенти и всички извършени процедури и лечения, могат да ползват програмата Хипократ D. Тя се развива и усъвършенства непрекъснато и дава възможност за водене на график на посещенията на пациентите, курс на лечение с множество посещения, стриктно следене на зъбен статус, зъбни повърхнини, зъботехническа лаборатория, склад за медикаменти и консумативи.

Голяма част от лекарите по дентална медицина обаче на този етап желаят да ползват компютъра само и единствено за изготвяне на месечния отчет. Ето защо фирма Контракс ЕАД създаде олекотен вариант на програмата, наречен Хипократ D Lite. Това е едно изцяло безплатно решение и всеки потребител може да си го копира от интернет страницата http://hippocrates.kontrax.bg/hippocrates-d-lite, да го получи от регионалния представител на Контракс или от друг свой колега.

Контракс ЕАД ще поддържа винаги актуална версията на Хипократ D Lite, така че отчетът, изготвен с нея, да бъде съобразен с всички промени в нормативната уредба. Вече 7 години над 4000 абонати от сферата на доболничната помощ работят с продуктите от фамилия „Хипократ” и изготвят своите месечни отчети. Те винаги са актуални и точни спрямо изискванията на МЗ/РЦЗ и НЗОК/РЗОК.

Хипократ D Lite можете да изтеглите оттук.