Хипократ-S версия 4.28

от 16/12/2005

Промени и допълнения, направени във версия Hippocrates-S 4.28.

С тази версия можем да зарадваме потребителите на програма Хипократ. В нея има множество нови неща и подобрения. Едно от най-полезните, от които е възможността за изключване на бланки. Сега вече можете да изключите всички бланки, с които не работите.

Новости:

Регистър
- В Регистъра е добавен нов раздел "Алергии". Предупреждава за наличие на алергии при издаване на амбулаторен лист и безплатна рецепта.

Прегледи
- Нова бланка: Бързо Известие
- Нова бланка: Рецeпта за Очила
- В бланка Цитонамазка – добавени са три нови полета – НАШ КОД, ВАШ КОД, КОД
- В безплатна рецепта са добавени нови полета за тип и валидност на протокола и проверки
за съответствие на данните спрямо тях.
- Бланка 3А: Ако се избере код от болничната помощ, автоматично се попълва отметка за болнична помощ.
- Болничен лист – полето за МКБ водеща диагноза е падащо меню и може да се редактира при необходимост.
- Амбулаторен лист - Когато се пуска АЛ с избор на ЛКК комисия, се запомня последната избрана комисия.
- Диспасеризации при друг – Добавена е визуализация на диспансеризациите на текущия пациент от другите лекари в практиката

График
- Добавена е възможност за печат на графика на прегледите.

Номенклатури

- Имунизации: Допълнителна колона за имунизации - Код по ХЕИ. Попълнени са кодовете, както и са добавени много нови имунизации

Справки
- Стандартни справки:
  • Амбулаторни справки -> Напраления за ВСМД
  • Амбулаторни справки -> МДД

- Готови Справки:
  • Имунизационно досие на пациент - показва всички имунизации на избран пациент за период от време.
  • Пациенти -> Без направен профилактичен преглед за избран период
  • Пациенти -> Подлежащи на профилактични прегледи до 18 години
  • Списък на ЗЗОЛ с актуализирани МКБ в рецептурната книжка
  • Прегледи -> Последен преглед на пациента по избрано МКБ
  • Лаборатория -> Отчет на изследванията по лекар извършил изследването

- Конструктор - възможност да се извеждат данните за изпращащия лекар, чрез конструктора.

Опции
- Можете да изключвате бланките с които не работите. Така те няма да се зареждат и да товарят програмата излишно. Намира се в: Опции - > Прегледи - > Други
- Можете да определяте цвета в който да се оцветяват диспансерните прегледи в минали прегледи. Намира се в Опции -> Прегледи: „Избери цвета на диспансерните прегледи.”
- “При автоматично попълване на диагноза за детски профилактичен преглед пресмятай възрастта към: Началото на периода, Дата на прегледа или Края на периода” Намира се в Опции -> Прегледи -> Амб. Лист -> Попълване
- „Автоматично попълвай всички данни за пациента и направи проверка”. Намира се в Опции - > Инструменти - > Справки през НОИ.
- «Изберете дата, от която да се визуализират прегледите в “Минали Прегледи”» - Ако включите тази опция в Минали Прегледи ще се визуализират само прегледите направени след посочената дата в опцията. Намира се в Опции -> Други.
- Задължително попълвай полето "Презиме" при въвеждане на нов пациент" Намира се в Опции - > Регистър.
- "Прави проверка и предупреждавай дали пациента е диспансерен, ако направлението е с тип "Консултация на диспансерно ЗЗОЛ". Намира се в Опции->Прегледи->Направления->Медицинско направление
- Опция: „Спазвай минималните периоди и спрямо прегледите извършени по другите ми специалности.” Минутите между прегледите да отчитат и АЛ, издадени от лекаря по другите му специалности (като друг потребител) Намира се в Опции – Прегледи – Амб. лист – Минути между прегледите.

Инструменти - >Проверка на осигурителен статус
- Автоматично прави проверка за осигурителния статус на пациента по ЕГН, което се взема от отворен регистър или прегледи. Резултатът от проверката се отразява в данните за осигуряването на пациента в регистъра. Става само ако е включена опцията за това в Опции - > Инструменти - > Справки през НОИ
- Прозореца за проверка вече може да се отваря с клавишна комбинация: Ctrl+O и да се затваря с Esc.
- Инструменти->Директна проверка през НОИ" Добавени са 2 нови бутона: „Лог файл” и „Изтрий Лог Файл”

Импорт/Експорт – Майчино Здравеопазване
- Нова опция: „В регистъра включи: Само прегледаните през периода”

Сигурност
- Добавено е ново право за ограничаване на достъпа до лабораторията. Сигурност – Пава на достъп – МДН

Проверки и Предупреждения
- Предупреждение при запис на вторичен амб. лист , който е НЕдиспансерен и НЕ
профилактичен, ако първичния е бил преди повече от 30 дни.
- При нов преглед по "Майчино здравеопазване" с МКБ различно от това
на предишния преглед по програмата, Хипократ подсеща, че трябва да се
презапише пациентът
- Проверка при запис на АЛ с болнично ВСД, дали има въведено поне едно болнично ВСД
- Нови проверки в XML Валидатора
- Хипократ предупреждава вече ако полето за текстовото описание на водеща диагноза е празно.