Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО от КОНТРАКС е победител в категория "Публичен сектор" на "ИТ проект на годината" 2016

от 22/02/2017

Проектът за Електронен регистър на болничните листове и Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт за изплащане на парични обезщетения от ДОО, реализиран от НОИ и КOНТРАКС, е победител в категория „Публичен сектор“ на конкурса „ИТ проект на годината 2016” на Computerworld Bulgaria.

 

От 1 януари 2014 г. НОИ стартира изграждането на първия компонент „Регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“, от 2015 г. системата е в реална работа, т.е. лекарите започнаха да изпращат болничните листове по е-път към институцията. От 1 януари 2016 г. системата е отворена и към работодателите, които също могат да пращат информация по е-път. До края на 2015 г. осигурителите (т.е. работодателите) трябваше да носят болничните на електронен носител или на хартия в териториалните поделения на НОИ. През 2017 г. НОИ ще разработи и публикува за използване от регистрираните с електронен подпис осигурителите/самоосигуряващите се лица справочна и уеб услуга за извличане на основни данни за своите осигурени лица от Електронния регистър на болничните листове с цел автоматичното им прехвърляне в електронните документи, с което ще се намалят грешките от въвеждане.

 

Програмните модули на системата са разработени в Microsoft платформа, с развойно средство Visual Studio 2012. Базата данни e SQL Server 2014. Системата е внедрена и работи на Windows Server 2012 R2. Приложенията се презентират зад load balancer.


Първият компонент на системата включва уеб-приложението „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“ (ЕРБЛРО), уеб-услуги и програмен продукт за издаването на болнични листове и решения по обжалването им. Чрез тях се реализира електронен обмен между органите на медицинската експертиза и НОИ.

 

През лятото на 2015 г., съвместно с КОНТРАКС, се реализира вторият етап от проекта по електронизация на изплащането на паричните обезщетения „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни“ (ИСЕОДД), чиято цел е да осигури подаване по електронен път на информация от страна на работодателите.

 

ИСЕОДД съдържа всички необходими модули за информационно осигуряване на процесите съгласно нормативната уредба:

  • регистрация на потребителите за използване услугите на системата
  • упълномощаване на други лица
  • подготовка на необходимите документи и данни
  • валидиране и представяне в НОИ, както и получаване на обратна информация и издадени от НОИ документи по избрания от потребителя информационен канал
  • справочна част