Изграждането на правилната стратегия за анализ и управление на данните - основа за успешна дигитална трансформация

от 24/03/2022

В съвременния свят данните са в основата на всичко. Те са горивото, което може да отведе всеки дигитален бизнес отвъд познатите хоризонти. Ето защо трансформацията към компания, която анализира данните и изгражда стратегията си около тях, е една от основните стъпки за процъфтяване в настоящата дигитална ера. Вашата ИТ архитектура също трябва да бъде подчинена на тази стратегия. Какво означава това? Тя трябва да дава пълен достъп и контрол върху данните, дистрибутирани в периферията, на място в локалните центрове за данни и в облачните системи.

 

Вглеждайки се в тази архитектура, тя трябва да създава усещането за японска градина, известна със своята изящно дирижирана симфония от камъни, мъх, вода и растения. Като в японска градина, вашата управлявана от данните архитектура трябва да обрисува картина на перфектна хармония, където всичко работи безотказно и в синхрон. Всеки, посещавал някога японска градина, знае, че изграждането ѝ е доста сложен процес, изискващ задълбочено планиране, като веднъж завършена, тя има нуждата от постоянна поддръжка – това, което на пръв поглед прилича на естествено природно творение, всъщност е плод на внимателно създадена изкуствена архитектура.

 

Същото важи и когато изграждаме своята ИТ архитектура, подчинена на стратегията за анализ на данните и тяхното управление. Множество решения трябва да се вземат на всеки етап от процеса. Необходимо е да се обърне внимание на специфичните изисквания на работната среда, както и да се оценят моделите на доставка, внедряване, опциите за сигурност и защита на данните във вашата нова хибридна архитектура за данни.

 

Какъв подход да изберем при изграждането на нашата архитектура?

 

Използвайки подхода „Направи си сам“, проектирането, интегрирането, тестването и внедряването на архитектурата ни за данни може да се превърне в скъпоструващо, осеяно с грешки и отнемащо значителна част от  времето ни приключение, което да изложи на риск нашия бизнес. Така стигаме до въпроса дали пък не е по-добре да се обърнем към компания, която има богат опит в изпълнението на подобни проекти и може да ни подкрепи по пътя ни към изграждането на правилната ИТ архитектура, подчинена на стратегията за анализ на данните и тяхното управление, от край до край.

 

Тук на помощ идват PRIMEFLEX решенията на FUJITSU. Те са предварително дефинирани и тествани интегрирани системи, които предлагат ценово ефективен и безрисков начин за внедряване на ИТ инфраструктура за данни, независимо дали са в периферията, на място в локалния център за данни или в облака. Те са идеалната основа, с помощта на която да ускорим процеса по дигитална трансформация на нашата компания.

 

А как да свържем нашия център за данни към облака?

 

За много компании предимствата на облачните изчисления изглеждат труднодостъпни, когато част или повечето от данните им трябва да бъдат съхранени локално в центровете за данни, a свързването към облака, въпреки че звучи лесно на думи, остава трудноосъществимо, поради липсата на достатъчно добре подготвени кадри.

 

За да бъде преодоляна пропастта между тези два свята, Microsoft и Fujitsu предоставят възможността в локалния център за данни да се създаде хибридна облачна среда посредством интегрираното решение Fujitsu PRIMEFLEX за Microsoft Azure Stack HCI.

То представлява специално разработена операционна система за хиперконвергирана инфраструктура, модернизираща стандартните процеси в центъра за данни с облачни възможности и управление. За да се намалят рисковете при внедряване и експлоатация, Fujitsu предоставя широк набор от валидирани и сертифицирани от Microsoft сървърни модули, които са базирани на високопроизводителните и енергийно ефективни x86 Fujitsu PRIMERGY сървъри в комбинация с професионално консултиране, инсталация, поддръжка и редица предимства:

 

  • Хибриден дизайн, идващ с облака

 

Azure Stack HCI се предоставя под формата на абонаментна услуга за Azure, което означава, че можем да свържем нашите виртуални работни пространства с облачно-базирани услуги за резервни копия на данни, наблюдение, управление на достъпа, сигурност и други. Автоматично ще получаваме и най-новите функции и актуализации за сигурност.

 

  • Сертифицирана надеждност

 

PRIMEFLEX за Microsoft Azure Stack HCI е валидиран модулен хардуер от Fujitsu и сертифициран от Microsoft, който предоставя най-бързия и лесен начин да разширим нашия локален център за данни до облака с Azure Stack HCI. Fujitsu предоставя единна точка на контакт за консултирането, инсталацията и услугите по поддръжка за предварително тестваните и сертифицирани хиперконвергирани Fujitsu модули, което да осигури непрекъснатост на работните ни процеси.

 

  • Най-лесният начин за хибридна инфраструктура с познати инструменти

 

С Azure Stack HCI няма нужда от разучаване на нови инструменти и процеси. С един клик можем да инсталираме хардуерните драйвери и софтуерните актуализации от Windows Admin Center – винаги достъпен инструмент за управление на нашата инфраструктура. Azure Portal осигурява облачно-базиран и с широки възможности за растеж начин за придобиване на глобална видимост във всичките локални и облачни клъстери. Можем да управляваме всички наши ресурси като сървърни модули, виртуални машини и Azure услуги от едно място.

 

  • Разрастване на бизнеса с предвидими разходи – заплащане в зависимост от потреблението (Pay-as-you-go)

 

С валидираните Fujitsu Azure Stack HCI модули можем да оптимизираме разходите според нашите нужди. Услугата се заплаща на база предвидим месечен абонамент, базиран на броя физически процесорни ядра. Стартира се с два модула за периферни изчисления или локално в центъра за данни, а разширяването е възможно според нуждите на нашия бизнес.

 

Кога да използваме Azure Stack HCI?

 

  • За модернизиране на нашия основен център за данни и отделни клонове
  • За предоставяне на най-добрата в индустрията производителност за SQL бази данни
  • За виртуална десктоп инфраструктура с локален достъп

 

КОНТРАКС е сертифициран партньор на Fujitsu при внедряването на интегрирани PRIMEFLEX решения Microsoft Azure Stack HCI, Microsoft Storage Spaces Direct, както и Fujitsu Infrastructure Manager. Разполага с екип от висококвалифицирани специалисти притежаващи опит в изграждането на инфраструктурни проекти за дейта центрове в различни по размер компании.