Контракс АД изпълнява проект "Подкрепа за разработване на иновативна идея за интеграционна платформа eHubDataIntegration като услуга за обмен на данни за електронна търговия, отличена с Печат за високи постижения"

от 12/09/2023

 

Контракс АД изпълнява проект №BG-RRP-2.006-0010-C01, наименование: „Подкрепа за разработване на иновативна идея за интеграционна платформа eHubDataIntegration като услуга за обмен на данни за електронна търговия, отличена с Печат за високи постижения“, по процедура: BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 139 702.98 лв., от които 97 791.50 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 70%. Срокът на изпълнение на проекта е 6 месеца: 12.09.2023 - 12.03.2024.


Общата цел на проекта е да се повиши иновативния потенциал на Контракс АД и да се създадат условия за растеж и развитие чрез подкрепа за разработване на иновативна интеграционна платформа - eHubDataIntegration, като услуга за обмен на данни за електронна търговия, отличена с Печат за високи постижения, в конкурсна сесия на програма "Хоризонт 2020".