КОНТРАКС - Certified Partner (CP) на Oracle

от 28/08/2007

Контракс доби статут на Certified Partner (CP) на Oracle, което доказва развитието и насочеността на фирмата в посока на разработване и предлагане на комплексни ИКТ решения, свързани с управлението, надеждността и сигурността на информацията, използвана за различни бизнес приложения.

За постигането на това ниво на партньорство, бяха покрити всички критерии на Оракъл относно обем на продажбите, сертифицирани специалисти за продуктите, покрит сертификат за sales компетенция, фокус на продуктите, брой осъществени проекти и внедрявания и т.н.

Контракс покри изискванията за Certified Partner в категорията системен интегратор.