КОНТРАКС дава своя принос в борбата с коронавируса

от 16/03/2020

 

КОНТРАКС безвъзмездно удължава абонаментните договори за софтуерните си продукти от фамилията „Хипократ“ за лекарите от доболничната помощ – общопрактикуващи, специалисти, МЦ и ДКЦ - за период от един месец. Това означава, че над 4 000 лекари в България ще бъдат подпомогнати с обща сума от над 100 000 лв. в ежедневната си работа. Като социално отговорна компания, КОНТРАКС е съпричастна с усилията на българските медици по опазване живота на всеки български гражданин и ограничаване на пандемията от коронавирус COVID-19 в нашата страна.

Заедно с фирмите работещи в сферата на здравно-информационните системи – „Скайуер Груп“ ЕООД, „Глобал Систем Солюшън“ ООД, „Данина-Г“ ООД, „БонАрт“ ООД, „МедикСофт“ ЕООД и „Ей Ес Ес“ ООД, КОНТРАКС предоставя за безвъзмездно ползване системата за електронни направления за периода на действие на извънредното положение в Република България. Към момента се ползва от над 3500 лекари и над 350 лаборатории, като е в реална експлоатация от февруари 2016 г. Четири години по-късно 76% от всички направления, издадени от лекари от доболничната помощ, се обработват чрез тази система (365 913 електронно обработени направления при приблизително издадени 480 000 за месец януари 2020 г.). Принципът на работа е следния: при издаване на медико-диагностично направление, то се публикува в облачен сървър от софтуера, с който лекарят работи. Когато пациентът отиде в избраната от него лаборатория, информационната ѝ система прочита автоматично данните, съдържащи се в направлението, извършва изследването и връща резултата към лекаря, който го е издал.

Водени от желанието да подпомогнат усилията на всички държавни институции по овладяването на кризисната ситуация, същото обединение от компании, работещи в сферата на здравно-информационните системи, предоставят за безвъзмездно ползване и разработената от тях система за електронни рецепти за периода на действие на извънредното положение в Република България, което ще позволи над 4000 лекари и 1200 аптеки автоматично да започнат да я използват от месец април 2020 г. Принципът на работа на системата е сходен с този при електронните направления, като по този начин работата на аптеките значително се ускорява, избягват се грешки от преписване на рецепти и се ускорява обслужването на пациентите.

Още от началото на здравната реформа в България КОНТРАКС има специален фокус към здравно-информационните системи. Днес най-разпознаваемият медицински софтуер сред лекарите в България е от фамилията продукти "Хипократ", като първата версия на продукта - Хипократ GP излиза през 2001 г.