KОНТРАКС е лидер сред софтуерните интегратори в класацията Tоп 100 ИТ компании

от 07/07/2014

 

Според годишната класация за най-успешните ИКТ компании през 2013 на в. Computerworld КОНТРАКС заема 1-во място сред софтуерните интегратори с приходи от 6 444,6 хил. лв. и водещото 6-то място сред системните интегратори и хардуерни доставчици в България.  

В общата класация по приходи, КОНТРАКС се нарежда на 12-то място с 32 511,2 хил. лв. за 2013, което отбелязва ръст от 56,9 % спрямо 2012 г. Компанията намира място в класацията топ 20 по ефективност и е сред челните 10 в класацията по печалба (6-о място с 2 151,0 хил. лв.).

През 2013 ИТ пазарът в България е продължил възхода си и оборотът на най-големите компании в сектора е надхвърлил 1.57 млрд. лв. Година по-рано приходите им са били 1.296 млрд. лв., което означава, че повишението е 21%. За поредна година с най-голям относителен дял е бизнесът с  дистрибуция на хардуер, софтуер и комуникационни продукти, като на тези компании се пада една трета от всички приходи в сектора.

Един от най-значимите и комплексни проекти на KОНТРАКС реализиран през 2013 е този по договора с Министерството на транспорта на Монголия за създаването и внедряването на т.нар. система UFCMS (United Fleet Control and Management System), която осигурява наблюдение и контрол на междуградските пътнически автобусни превози.

Други по-значими за КОНТРАКС проекти са:

- Изграждане на комплекс от технологични, административно-организационни и нормативни ресурси за провеждане на електронно обучение и ефективни форми на дистанционно обучение в областта на Общественото здраве за нуждите на Медицински университет - Пловдив.

- Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ) на Агенция по вписванията.

- Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

- Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD

- Оптимизиране на ИКТ инфраструктурата на Общинска банка АД.

- Инсталиране и въвеждане в експлоатация на “Система за гласова комуникация“ в Общинска банка.

Плановете за развитие на КОНТРАКС са свързани основно с разширяване на пазарните позиции, залагайки на услугите и системната интеграция: „Предвиждаме ръст ... в относителния дял на решенията, които фирмата предлага на пазара като: центрове за обслужване на клиенти, във финансовия сектор на проекти, свързани с изграждане на частни облачни структури, информационна сигурност, ИТ одит и мониторинг на приложенията, както и цялостно сервизно обслужване и системна интеграция, и в здравеопазването (фамилия продукти Хипократ в доболничната и болничната помощ, информационни продукти) – заявява Милена Истаткова, търговски и маркетинг директор на КОНТРАКС. – Плановете ни са свързани с успешна реализация и на последващите етапи на проекта в Монголия и с активно участие в реализацията на стратегията за e-правителство.“