КОНТРАКС е сред вдъхновителите на успешни практики в сферата на киберсигурността

от 22/05/2023

За трета поредна година КОНТРАКС взе участие на най-голямата конференция по киберсигурност InfoSec за Югоизточна Европа, която се проведе от 16 до 18 май 2023 г. Компанията представи свой проект, който се отличава по своята комплексност и дава на клиента възможност за работа в разнородна мрежа и при гарантирана сигурност в една интегрирана платформа. За да адресира всички предизвикателства, пред които клиента бе изправен, екипът на КОНТРАКС създаде защитена мрежова среда Secure SD-Wan със защитни стени от ново поколение и достъп с нулево доверие ZTNA. В същото време се подобри срока за внедряване чрез използване на автоматизирани процеси без докосване и се въведе единна платформа за наблюдение, анализи и отчети. В резултат значително се оптимизираха ресурсите на техническите екипи, повиши се надеждността, подобри се свързаността и се ускори работата при клиента.

Галерия