Контракс и NComputing дариха компютърен клас на 22-ро СОУ в София

от 07/10/2008

 

ncomputing1.jpg

 

Първият компютърен клас, реализиран на базата на клиент-сървърно решение отвори врати на 6 октомври 2008 г., от 11.00 ч., в сградата на 22-ро СОУ „Г.С.Раковски” в София.
За да осигурява качествено и модерно образование на своите ученици, на всяко съвременно училище са необходими компютри във всяка класна стая. В наши дни повечето български училища разполагат с поне по два компютърни кабинета с общо около петдесет компютъра, като това количество е крайно недостатъчно и тенденцията е в близко бъдеще броя на компютрите в училищата да нараства със сериозни темпове.

Нарастващият брой компютри във всяко училище изисква все повече ресурс за поддръжка, администриране и сигурност, решаване на софтуерни проблеми и антивирусна защита. Всеки компютър консумира над 200W електрoенергия, което означава, че консумацията на два компютърни кабинета е над 10kW. В допълнение, компютрите разсейват значително количество топлина, което от своя страна увеличава разходите за климатизация. От ергономична гледна точка стандартните компютри са обемисти и шумни, когато са повече в едно помещение като класната стая.

От друга страна, за учебните си цели, един ученик използва не повече от 5% от производителността на един съвременен компютър.

Решението на NComputing впряга цялата неизползвана производителност на компютъра, като я разпределя между до 30 ученика за малка част от разходите за индивидуален компютър за всеки.

 

ncomp.jpg

 

Високоефективните „тънки” клиенти на NComputing консумират значително по-малко енергия, изискват по-малко място, напълно безшумни са и спестяват много време за администриране и поддръжка. Всичко това прави NComputing идеално решение за образователни институции.

Терминалните устройства на NComputing нямат никакви движещи се механични части, което ги прави изключително надеждни и удължава животът им до 3-пъти спрямо този на компютър. Един “host” компютър със стандартни параметри обслужва до 30 клиента, като единствено той се нуждае от „ъпгрейди”, администриране и поддръжка. Тоест разходите за поддръжка с NComputing намаляват до 90 пъти. Едно терминално устройство на NComputing консумира по-малко от 5W електроенергия, което означава, че разходите за електроенергия са драстично по-ниски в сравнение с тези при използването на компютри. Не на последно място, класната стая е по-просторна и тиха.

Софтуерът на NComputing ,от една страна, осигурява на учениците пълна компютърна функционалност (те на практика се чувстват като пред собствен компютър), а от друга дава на учителите достъп до ученическите екрани. По този начин учителят може, както да помага на учениците при решаването на учебните задачи, така и да контролира техните действия и ограничава посещенията на интернет сайтове с неподходящо съдържание и компютърните игри.

Устройствата и софтуера на NComputing работят както под Microsoft Windows така и под Linux.

Техническа спецификация на компютърния клас в 22-ро училище:
1 бр. Host PC, който е и работно място на учителя.
1 бр. 24-портов мрежов комутатор
18 бр. NComputing L230 терминални клиента за учениците с клавиатури, мишки, USB порт и изводи за слушалки и микрофон
19 бр. NEC LX17m 17” LCD монитора
Структурна кабелна система в класната стая изграждаща локалната мрежа и осигуряваща захранване на терминалните клиенти.

Проектът е реализиран чрез дарение от КОНТРАКС ЕАД и NComputing с подкрепата на ДАИТС, МОН и Майкрософт – България.

 

ncomputing2.jpg