КОНТРАКС изгради зали за видеоконференции в 20 съдилища и 6 затвора на територията на България

от 16/10/2020

КОНТРАКС достави и инсталира оборудване за пускане в експлоатация на 26 зали за видеоконференции, включително техния дизайн - 20 в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода по проект с възложител Министерство на правосъдието успешно завършен през 2020 г. Системата за видеоконференции е изцяло базирана  на решението на водещия производител Cisco Systems - Cisco Telepresence, която включва централна компонента за управление, теле-конференции, запис и преглед на срещи, миксиране на видео разговори. Изграден бе диспечерски контролен пункт и е извършена вътрешна системна интеграция, както и интеграция с налични системи на възложителя, имащи отношение към новоинсталираната система.

Проведени са тестове - групово тестване под натоварване заедно с тестване за трансгранични видеоконференции. Разработено е Ръководство за администриране на централната компонента и за работа със системата за видеоконферентни връзки, достъпни през централизираната компонента за всички потребители. Извършено е обучение на потребители и системни администратори за работа и администриране на системата. Обучени са 99 броя служители от МП, ВСС и ГДИН.

Галерия