КОНТРАКС на БАИТ Експо 2007

от 01/11/2007

В 12-тото поред издание на БАИТ ЕКСПО от 30 октомври до 3 ноември 2007 г. в Интер Експо Център, София, Контракс традиционно участва с един от най-големите щандове. Тази година фирмата демонстрира на клиентите си, а и на всички посетители на изложението своя системен подход в предлагането и интегрирането на информационните и комуникационни технологии, като представи комплексни ИКТ базирани решения за почти всички сегменти на икономика. Щандът представлява реално отражение на диференцирания пазарен подход на фирмата към вертикалните пазарни сегменти: ФИНАНСИ, БАНКИ, ЗАСТРАХОВАНЕ; ТЕЛЕКОМ, ЮТИЛИТИ, ЕНЕРГЕТИКА; ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ФАРМАЦЕВТИКА; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНОСТ; ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, ТУРИЗЪМ; ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР
Попадайки в сектора ФИНАНСИ, БАНКИ, ЗАСТРАХОВАНЕ посетителите могат да видят голяма част от необходимите за ефективното развитие на сектора решения, свързани със софтуер за търговия с ценни книжа и управление на активи; системи за обслужване на клиенти (CRM, billing, contact centers); персонализиран печат и директна поща; електронно архивиране и управление на документи; картови технологии за предпечат, дизайн, персонализация; компютърни центрове за управление и съхранение на данни; отдалечени центрове за работа при бедствия и аварии.
Особен акцент е поставен на демонстрациите на вече наложилата се и на българския пазар система Clavis. Контракс е изключителен представител за системата за управление на работа с ценни книжа "Clavis", която е лидер на този специфичен сегмент от пазара. Продукта е разработен от Дорсум Унгария. Локализиран е от специалистите на Дорсум България, които извършват внедряването, обучението и консултациите на потребителите. За изминалите повече от три години на развитие на българската локализирана версия бяха завършени системите на водещи финансово-брокерски къщи като ПФБК ООД, Карол АД, Булброкерс АД, ЮгМаркет АД, СИ Секюритис АД и други. Clavis работи в такива банки като ДСК Банк, СИ Банк, ING Банк и Сити Банк, а в момента се внедрява в Алианц Банк. Изключително постижение е изграждането на системата в цялата клонова мрежа на ДСК Банк. Трябва да се отбележи, че модулите на Clavis за управление на инвестиционни, пенсионни и застрахователни дружества са без конкуренция в България. Управлението на портфейли, анализа на риска, управлението на лимити, "what-if" анализите са равностойни на най-добрите световни системи в тази сфера.На Clavis са се доверили такива фондове като ING ПОД, ING животозастраховане, ЮгМаркет, ЦКБ Асет Мениджмънт ЕАД, Алианц ПОД, Стандарт Асет Мениджмънт АД, и др. През изминалите години беше извършена интеграция с различни банкови и счетоводни системи, което показа отличната съвместимост на Clavis в мултиплатформена среда.
До края на тази година ще бъде локализиран и счетоводният модул на системата. Така Clavis ще може да бъде предлаган като напълно завършено решение за финансово-брокерска къща или управляващо дружество.


В обособения за секторите ТЕЛЕКОМ, ЮТИЛИТИ, и ЕНЕРГЕТИКА кът е представена гъвкавата билинг система на EuroMACC – HiperUtil. Тази Интернет базирана програма позволява да се създават лесно произволни промоции, тарифи и начини на разплащане. Контракс е парньор на EuroMACC за България.
За доста фирми от този сегмент силен интерес представляват и директния мейл и електронното архивиране. С представените ГИС решенията се демонстрира постигането на най-прецизно и правилно отразяване на активите на ютилити компанията. От не по-малко значение за сектора е подобряване на качеството на обслужването на клиентите, което се постига чрез CRM системи. Най-важния компонент на тези системи е Call Center. Контракс е лидер в България в тази сфера и солидните референции, които фирмата има, както и подкрепата от страна на световния лидер AVAYA със сигурност ще доведат до сериозни резултати в близко бъдеще.

Безспорният принос на Контракс към електронното здравеопазване се затвърждава от представените в сектор ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ и ФАРМАЦЕВТИКА решения. За пръв път по време на БАИТ Експо се анонсира програмата Хипократ – D, която е част от фамилията продукти Хипократ и е предназначена за лекари - стоматолози. Програмата е отличен помощник в ежедневната работа на стоматолога. Посредством нея лекарят има реална картина за зъбния статус на пациента, пазейки историята за минали негови посещения. Изключително лесно и бързо потребителят може да направи справка за постъпили плащания и за задълженията на пациентите.
Живеейки в ерата на информационните и комуникационни технологии "Хипократ - D" би бил неразделна част и отличен помощник за всеки един стоматолог.

Не по-малък интерес представлява и демонстрацията на системата за електронна здравна карта и издаването на електронни рецепти, чийто старт бе даден на 3 октомври от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в град Сливница.
Електронната рецепта се генерира автоматично след въвеждане на заболяването и медикамента. За максимална сигурност и надеждност, лекарят въвежда пин код, с който системата му позволява да издаде рецептата. Вече издадена рецептата се съхранява на специален сървър в НЗОК, а информация за нея – на електронната карта на пациента. Данните се изпращат през специално устройство ICW box, което обработва и криптира информацията и се предава през защитена интернет среда. Тя е изградена на базата на Cisco мрежови комуникационни устройства, защитни стени (firewall) и базирани на IP телефонни комуникации. Набор от програмни средства SDK (SoftwareDevelopmentKit) на ICW дава възможност за интеграция между системата и софтуерните пакети, използвани от лекарите – „Хипократ” на Контракс и тези на фармацевтитe – „Аптека Експерт 2” на Либра и „Фарма Стар” на AS Systems.
При посещение в аптеката, рецептата се отваря автоматично след поставяне на пациентската карта и тази на фармацевта едновременно в четящото устройство. Фармацевтът също въвежда пин код, за да се идентифицира и удостовери, че лекарството е отпуснато.
Системата е разработена изцяло съгласно спецификата и изискванията на българското здравеопазване и може лесно да се разшири и приложи на национално ниво.В сектора СТРОИТЕЛСТВО и ПРОМИШЛЕНОСТ може да се види CAD/CAM/CAE системата от най-висок клас – Pro/ENGINEER. Нейни потребители са вече фирмите Спарки Елтос АД, ЕПИК Електроникс Асембли ЕООД, Атлас Копко Лифтон ЕООД, ВСК Кентавър ЕООД. Необходимостта от международно интегриране на всички машиностроителни предприятия ще доведе до бързо увеличение на внедряването на класни CAD/CAM/CAE системи.
Контракс е лидер в областта на структурните кабелни системи и е предпрочитан партньор от доста строителни компании и инвеститори. На това изложение обаче на щанда на фирмата можете да разберете как се изграждат интелигентни сгради с изцяло интегрирани системи за видеонаблюдение, алармена инсталация, пожароизвестяване, управление на климатичните инсталации и осветлението, оповестителна и аудио система, компютърна и телефонна мрежа в така наречените BMS (Building Management Systems)

В сектора ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, ТУРИЗЪМ също са представени важните за сектора и предлагани от Контракс системи за обслужване на клиенти (CRM, billing, contact centers), картови технологии за предпечат, дизайн и персонализация, системи за обслужване на лоялни клиенти, електронно архивиране и управление на документи, интернет страници за туристически агенции, хотели и ресторанти.
Едно от новите решения, които могат да се видят на щанда на Контракс е Мултимедийната Хотелска Информационна Система (МХИС). Тя позволява на всеки гост на хотела да получава разнообразна информация директно от телевизора в стаята си.
След като избере език (системата работи на 4 езика), потребителят може да разгледа хотела и да получи описание за всички услуги, които се предлагат в него. МХИС поддържа връзка с управленската система на хотела и може да покаже текущата сметка на стаята. Гостът може да си избере музика или видеофилм по желание от дълъг списък. Тази услуга се нарича "Video On Demand" и се различава от често срещаната "Pay TV" с много по-голямото разнообразие от предлагани заглавия.
Освен това чрез клавиатура с инфрачервена връзка може да се осъществи достъп до Интернет.
Като добавим и възможността да се играе на компютърни игри, става ясно, че това е една напълно завършена система.
Как е осъществена. Използват се "Set Top Box" (STB). Това са малки и красиви кутийки, в които има вградена сериозна компютърна мощ. С тяхна помощ телевизора се превръща в устройство свързано към Интернет мрежата, а нататък е "лесно" достъп до сървъра и естествено писане на програми.Като водещ системен интегратор, Контракс предлага цялостна система, включваща оборудването в хотелските стаи, структурната кабелна система и активното оборудване, сървърите и дисковите масиви, базовия софтуер, специализирания софтуер, връзка с управленска система (до момента е осъществена такава с "Fidelio" и "Clock"), инсталацията, обучението на персонала и поддръжката на системата.
Демонстрираната система работи в множество хотели и е доказала своите качества.

Със сериозно присъствие на щанда на Контракс са и решенията за ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР – решения, свързани с изграждането на електронно правителство, електронна община, интегрирани информационни и географски системи за населените места, електронно архивиране и управление на документи, системи за обслужване на клиенти, комуникационна инфраструктура.
И тук, както и за всички останали сектори Контракс предлага и доставка на хардуер и системно интегриране, офис обзавеждане, сервиз и поддръжка на оборудването и системите.
Особена референция за Контракс е реализацията на Центъра за аерокосмическо наблюдение, предназначен за спомагане процеса по управление на риска от природни бедствия и извънредни ситуации в национален мащаб.
Концепцията за изграждане Център за аерокосмическо наблюдение /ЦАКН/ е създадена от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии и проектът е изпълнен от Контракс.
Цялостното изпълнение на проекта включва:
• Проектиране, планиране и мениджмънт по изпълнението на проекта;
• Благоустрояване и привеждане на помещенията съгласно изискванията за 24 часов режим на работа;
• Доставка и инсталация на оборудването, системна интеграция на много разнообразни по рода си технологични платформи, настройки, тестове и пускане в експлоатация.
• Телекомуникационни технологии: Изградена е информационна инфраструктура, включително изграждане на структурна кабелна система, инсталиране на устройства за управление и сигурност на трансфера на данни, инсталирани са и три наземни станции за приемане на сателитна информация
• Информационни технологии: Инсталирано е съвременно оборудване, осигуряващо сигурност и стабилност на системата, в това число – сървъри за обслужване на всичките информационни канали, сървър за база данни и подсистема за архивиране на информацията, работни станции, подсигурени с непрекъсваемо електрозахранване, периферно оборудване – широкоформатни принтери и скенери.
• Контракс ООД с помощта на фирма Скортел (в качеството си на подизпълнител) достави и необходимата апаратура наблюдение и управление на мобилни обекти - базова станция за връзка и контрол на мобилните обекти, оборудване и софтуер за трансфер на изображението и връзка посредством сателитната система Inmarsat.


Резултатът е:
• Пълно сканиране на земната повърхност с помощта на 10 сателита: Осигурява се наблюдение на територията на страната в областта на 36 канална спектрорадиометрия – всеки от приеманите изображения и канали има приложение при изследването и наблюдението на различен тип природни аномалии и бедствия.
• Осигуряване на наблюдение на територия в съседство на България: Целта е вземане на превантивни мерки при очаквани природни бедствия и аномалии за територията на страната. Обмен на информация с аналогични на ЦАКН центрове на съседните държави.
• Осигуряване на архивна и аналитична база данни за анализ на ситуациите при възникване на бедствия и оценка на щетите тях .
• Възможност за наблюдение на мероприятия в областта на земеделието и горското стопанство и оценка на риска за екологията от човешките дейности.

Контракс предлага в този сегмент и нови решения, свързани със системи за генериране на отчети, които извличат информацията от различни бази данни. Интеграцията между GIS системите на AutoDESK и пространствените бази данни на Oracle, заедно с новите Интернет технологии дават възможност да се изградят завършени продукти с географска картова основа, голямо количество произволна по вид съпътствуваща информация, достъпвана през WEB с произволна по сложност машина за търсене. Всяка община се нуждае от израждането на подобни информационни портали с многослойни карти и постоянно допълвана информация от разнообразен вид в тях.
Друг интересен проект, по който работят в момента специалистите на Контракс е този за разработка и внедряване на "Система за безхартийно заседание и електронно гласуване на Общинските съвети - ЕОС". Тази система е част от програмата за изграждане на електронно правителство на РБългария, и за Контракс е третият проект от тази програма, след системата за Електронното плащане на данъци и такси и системата за Търговия със зелени сертификати.

Естествено предлагайки тези решения за всички сегменти на пазара, Контракс разчита на своите партньори, които са световни лидери в производството на информационни и комуникационни продукти. 3Com, Acer, Alcatel-Lucent, Allami Nyomda, Allied Telesys, AutoDESK, Avaya, Benq, Borland, Brand Rex, Canon, Cisco, EuroMACC, Fujitsu Siemens, Honeywell,IBM, Kyocera Mita, LAS, Microsoft, NEC, Novell, Oracle и PTC са между най-известните от тях. Специалистите от фирмата следят новостите в техните продуктови линии и предлагат на клиентите най-рационалните решения, които осигуряват максимална производителност и надеждност при най-добра себестойност на инвестицията в дългосрочен мащаб. На тази база Контракс предлага множество универсалните решения, приложими за всички сектори. Принтерите и копирните машини на Kyocera например предлагат едно изключително качество – икономичност при експлоатация. Компютърната техника от NEC, Acer и BENQ е предпочитана от много потребители заради високото си качество и надеждност, осигурени на разумни цени. За този сегмент са предназначени и Интернет технологиите за разработка на Интернет страници, които се предлагат от екипа разработчици на Контракс. Изключителен интерес ще предизвика демонстрацията на интегрираното устройство BackUp Smart Way (BSW) от NEC. В един корпус е интегрирана BackUp система базирана на Linux, която се конфигурира много лесно чрез WEB интерфейс, инсталира се чрез директно включване в мрежата и прави спокоен съня на системните администратори. Лесно се разширява и позволява вграждането му в клонова мрежа с използване на дистанционно администриране.
Друго изключително икономично и високотехнологично решение за клиент сървърни приложения е виртуалния PC център на NEC – VPCC. В компактна кутия с размери на видеокасета е събрана изключителна графична мощ и IP телефония, благодарение на специално разработен чип на NEC. Така не само терминала получава всички качества на мощен видеоконтролер, но и допълнителна функционалност, при това с изключителна надеждност – няма механични устройства като вентилатори, дискове и т.н. Цялата софтуерна функционалност е съсредоточена на сървъра при висока степен на сигурност и лесно администриране. Подходящо е за много сфери на икономиката, но най-вече за банки, администрация, call центрове и др.
Отскоро Контракс предлага терминалните решения базирани на тайландската компания Ncomputing. Това са изключително евтини и надеждни решения, които са приложими в образованието и квалификацията, търговските вериги, навсякъде, където приложението е едно и се използва от много потребители. На щанда могат да се видят терминалите на производителя и да се получи информация за многобройните възможни приложения.