КОНТРАКС на БАИТ Експо 2008

от 12/11/2008

bait-expo_2.jpg
Изложението на Българската Асоциация за Информационни Технологии (БАИТ) се проведе традиционно през първата седмица на ноември. Тази година то премина под мотото «Зелени ИТ» и  Контракс отново се открои с мащабните проекти, които бяха демонстриратни върху един от най-големите щандове, оформен  в съзвучие с мотото на БАИТ ЕКСПО.

bait-expo_1.jpg
Естествено на първо място трябва да се отбележи завършеният и успешно въведен в действие проект за Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112 (НССПЕЕН – 112). Всички знаем, че този проект беше реализиран за изключително кратки срокове в рамките на 9 месеца от началото на 2008г. Контракс разшири пилотно изградения център в София и поетапно изгради още 5 центъра в Русе, Монтана, Варна, Бургас и Кърджали, както и по 4 изнесени работни места във всички 28 областни градове– съответно в полиция, бърза помощ, гражданска защита и пожарна безопасност. Базирайки се на доказаните технологични решения на Сименс, всички центрове работят с висока надеждност и могат по всяко време да прехвърлят своя капацитет помежду си при необходимост. Така например по време на инцидента с взривовете на оръжейните складове в Челопечене, Софийският център се претовари и част от обажданията бяха автоматично прехвърлени и обработени от центъра в Русе. В резултат на отличното взаимодействие между специалистите на Контракс, Сименс и Министерството на извънредните ситуации, системата беше окончателно изградена и пусната в експлоатация с национално покритие на 01 октомври 2008г., като по този начин България изпълни този свой ангажимент пред Европейския съюз.
bait2008_1.jpg

Центърът за Аерокосмическо Наблюдение – ЦАН е един друг голям проект, изпълнен от Контракс.
С помощта на няколко сателитни системи в ЦАН се получават регулярно по няколко пъти на ден снимки от космоса, в множество спектрални диапазони. Това дава възможност на специалистите от центъра да получават информация в реално време за горски пожари, наводнения, бури и други природни бедствия. ЦАН осигури необходимата геореферирана информация за френските самолети, които участваха в гасенето на горските пожари в Рила през лятото на 2008г. ЦАН предотврати множество пожари, предупреждавайки гражданска защита за запалени стърнища. С последните специализирани програмни среди ЦАН има възможност да извършва задълбочени анализи и прогнози върху многоспектралните изображения.


bait2008_2.jpg
Пряко приложение от продуктите на ЦАН може да бъде намерено в системите за мониторинг и анализ на замърсяването на водните басейни, засушаване, обезлесяване, замърсявания на земната повърхност, наблюдение на посевите и тяхното развитие, заболявания по посевите и горите и много други. Това е един чудесен пример как компютърната и комуникационна технология се явява отличен помощник на човека в стремежа му да опазва околната среда.

През 2008г. Контракс проектира, разработи и внедри програмната система за «Безхартиено заседание на общинския съвет». Към настоящия момент повечето от 264 общини в България провеждат минимум по едно заседание на месец. За всяко заседание се подготвят материали по всяка една точка от дневния ред за всеки един общински съветник, за кмета и неговите заместници, за всеки кмет на населено място и за журналисти. Около 5-6 хиляди страници за заседание или над 16 милиона страници за една година за цяла България. С помощта на разработената от Контракс програма, всички документи за заседанието на общинския съвет се преобразуват в електронен вид. Подреждат се по преписки в дървовидна структура за по-лесно търсене. Самата система е Интранет базирана и позволява достъп до цялата информация чрез обикновен «browser». Сега всеки общински съветник, може да разгледа даден документ или цяла преписка по определена точка от предстящата сесия на общинския съвет, директно от своя личен компютър. Самото заседание на общинския съвет протича при много по добър ред и организация. Причина за това е вградената логика в програмата, с която се осъществява контрол при изпълнение на всички процедури заложени в правилника на общинския съвет. Резултатите от гласуването, промените в дневния ред и множество други данни необходими за изготвяне на протокола от проведената сесия се обработват автоматично и се подават към секретариата за окончателно публикуване.
Системата е внедрена в община Казанлък, където вече са проведени 6 заседания на общинския съвет. В момента тече внедряване на системата в общините Велико Търново, Горна Оряховица и Кюстендил. Интересът към внедряване на тази система от страна на общинските съвети в цялата страна е изключително голям и тази система ще става все по-популярна. С нейното масово внедряване ще се спасява по една горичка всяка година.

През 2008г. Контракс внедри и новата система за гласуване в Народното събрание. За разлика от досега съществуващата, която работеше по DOS, а пултовете за гласуване имаха сериен интерфейс с до 32 пулта свързани към един кабел, новата система е базирана на Windows 2003 server и пултовете са с Etehernet интерфейс. Системата е създадена с помощта на .Net технологии. Самото приложение работи в клъстерна среда и се отличава с изключително висока надеждност. Дори при отпадене на единия от двата сървъра или на единия от двата опорни комутатора – системата запазва своето състояние и работоспособност, включително в режим на гласуване. Новите визуализиращи еркрани дават възможност на тях да се изписва както текстова така и графична информация. Председателя на народното събрание може да активира и деактивира определни пултове в залата с помощта на оператора на системата. Картите за гласуване са безконтактни (RFID) и се използват и за легитимация на народните предствители. При официално отсъствие на депутата (отпуск, комндировка или болнични) картата се деактивира и не може да се използва. Сега системата на народното събрание работи безпроблемно от началото на месец септември и е готова да бъде обновявана съгласно всички промени в нормативната уредба.

bait2008_3.jpgНа щанда Контракс се виждаше и впечатляващата демонстрация на екологичните принтери и копирни машини на фирмата Kyocera. Дори и специалистите рядко си задават въпроса: «Колко кутии тонер са ми необходими за да отпечатам 300 000 страници за 3 години.» Оказва се, че това е една внушителна планина от касети. Впечатляваща е обаче разликата между обема на консумативите, за сравнените два модела лазерни принтери, които са изложени на щанда на Контракс. Сравнението е направено между моделите Kyocera FS-3900DN с консуматив TK-320 Toner Kit (15 000p.@ 5% coverage) и лазерен принтер HP LJ P3005 с консуматив Q7551X Black Print Cartridge (13 000p.@ 5% coverage). Само за сравнение ще са Ви необходими 20 тонера TK-320 с обем от 0,13 кубbait2008_4.jpg.м. и общо тегло от 28 кг. или 24 картриджа Q7551X с обем от 0,50 куб.м. и тегло от 55 кг. Kyocera сменя само тонера, за разлика от другите производители, които сменят заедно с него целия «cartridge» с барабана и други механични и електронни компоненти. Причината е използвания барабан с аморфен силиций, който е изключително твърд и издържа 300 000 копия, а в някои модели и повече от 1 милион копия. Екологичния ефект е видим с просто око. Достатъчно е да погледнете двете купчини с тонер касети за двата модела и веднага ще се убедите, че с Kyocera пестите пари, опазвате околната среда като изпълнявате задачите си със същото качество, за същото време.

Контракс демонстрира и едно друго решение, което има изключителен екологичен ефект. Контакт центрове, базирани на Avaya технологии, при които операторът работи от своя дом. Необходимото условие за създаване на такъв домашен офис е наличен в повечето големи градове в България – високоскоростен Интернет за свързване на IP телефон и компютър. Контракс демонстрира и последната версия на Microsoft CRM – една отлична система за управление на взаимоотношенията с клиентите. Тя е интегрирана с контакт центъра на Avaya. Така не се налага да се използва лека кола в пиковите часове, спестява се гориво и се намаляват отделените газове в атмосферата. Преминаването към работа от домашния офис ще спомогне намаляване на автомобилния трафик. Рязко се намаляват и разходите за отопление, климатизация, осветление и други в Контакт центъра. В момента за всяко работно място са необходими  средно 1840 kWh електроенергия годишно. От друга страна всеки оператор работейки от своя дом получава вьзможност за гъвкаво работно време и неговата ефективност нараства значително.

bait2008_5.jpgДруго екологично решение са терминалите на фирма Ncomputing. Те имат минимална консумация от 5 W, а с минималните си размери се монтират зад LCD екрана. В една зала с 30 работни места и 30 персонални компютъра, трябва да осигурим около 10KW електрозахранване, климатизация и големи работни бюра. Шумът от охлаждащите вентилатори е доста силен.
 
При използване на терминалите L130 & L230 разликите са очевидни. Те обаче имат и множество други предимства – лесна системна администрация и бързо обновяване на програмното осигуряване, тъй като всичко се извършва централно на сървъра. Правата за достъп и липсата на записващи устройства при терминала, повишават сигурността на използваните терминални системи и ги прави изключително подходящи за използване в организации, където е необходимо да се съхранява и обработва класифицирана информация. В такива случаи сървъра се зашитава в специализирано помещение с контрол на достъпа, а терминалите се поставят в работните помещения. При необходимост от обновяване на хардурното оборудване се подменя само сървъра с по-производителен. Така използването на терминали ще редуцира значително електронния скрап, който се генерира при подмяната на всеки персонален компютър.

bait2008_6.jpgИнтерес представлява и новият сървър на NEC - NEC FlexPower Server, който представлява интегрирано решение осигуряващо:
?    Общо управление
?    Изключителна гъвкавост. При необходимост увеличава капацитета си по време на работа
?    Висока надеждност с резервиране на компоненти
?    Обединение на няколко сървъра в едно
?    Намаляване на разходите за поддръжка и администриране
?    Безспорни са и екологичните му предимства:
?    Драстично намаляване консумацията на енергия
?    Значително по-малко електронен скрап
?    По-дълъг живот на фирмената (организационната) ИТ инфраструктура


Базиран на иновативната Intel® Multi-Flex технология, той предлага изключителна гъвкавост и лекота при изграждането на разнородни решения. Компактното шаси в рак изпълнение комбинира в себе си концентрацията на процесорна мощност, характерна за блейд решенията с вграден сторидж. До 6 двупроцесорни блейд сървъра и до 14 SAS твърди диска позволяват информационната система на клиента да се разраства успоредно с развитието на бизнеса му. Системата включва още два Еthernet комутатора, SAN модул и модул за отдалечено наблюдение и управление. За постигане на надеждност в работата системата разполага 4 взаимно заменяеми захранващи блока, резервни вентилатори, до 2 RAID контролера, управляващи дисковия масив. Всички компоненти са hot-plug и могат да бъдат подменяни без да се спира системата. Сървърните модули могат да бъдат конфигурирани с до 2 четrриядрени Intel Xeon процесора, до 32 GB памет и до 4 броя 1 GB/s мрежови контролери.
NEC FlexPower Server, в комбинация със съвременни софтуерни решения, като например VMWare e мощно и гъвкаво решение, подходящо както за малкия, така и за средния бизнес.

Друго актуално решение, свързано с опазване на околната среда е Информационната система за управление на отпадъците, която осигурява пълна, точна и навременна информация за дейностите и участниците в процесите, свързани с приемане, сепариране, оползотворяване, преработка, третиране, съхраняване на отпадъците.
С тази система се улесняват ежедневните задължения на потребителите, подобрява се комуникацията между участниците в процеса, повишава се контрола на процесите, подпомага се отчитането пред властите (МОСВ), оптимизират се разходите за дейността, поддържа се възможност за обмен на данни (включително автоматизирано) чрез стандартните протоколи за обмен с други информационни системи, оптимизира се цялостната дейност по управлението на отпадъците. Подпомагат се процесите на регионализиране на управлението на отпадъците, съгласно европейските изисквания.

Контракс е лидер при изграждането на инфраструктурни проекти като Структурни Кабелни Системи (СКС), видеонаблюдение, сигнално охранителни системи (СОТ), пожароизвестяване, системи за контрол на достъпа, озвучаване, електрозахранване включително резервирано електрозахранване с непрекъсваеми акумулаторни системи или с дизелгенератори. В момента фирмата изгражда СКС в ректората на Софийски университет. Тя ще бъде с над 2000 точки и е ново предизвикателство тъй като сградата е исторически паметник и не трябва да се нарушава нейния архитектурен облик. Пред завършване са и няколко мащабни туристически обекта в Банско и по Черноморието, където се изграждат комплексни системи.

На щанда на Контракс, разбира се всички посетители можеха да получат информация и консултация за използването на информационните и комуникационни технологии във всички сегменти на пазара:
-    Финанси и банки
-    Строителство и промишленост
-    Здравеопазване и фармация
-    Телекоми, ютилити и енергетика
-    Услуги, туризъм образование
-    Обществен сектор,
както и за всички новости при партньорите на Контракс - водещи световни производители в областта на информационните и комуникационните технологии като 3Com, Acer, Alcatel-Lucent, Allami Nyomda, Allied Telesis, Altova, AutoDESK, Avaya, Benq, Borland, Brand Rex, Canon, Cisco, Embarcadero, EuroMACC, Fujitsu Siemens, Honeywell, IBM, Kyocera Mita, LAS, Microsoft, NComputing, NEC, Novell, Oracle, PTC.