Контракс обезпечи компютърно симулираното командно-щабно учение на НАТО в България.

от 27/11/2003

В периода от 16 до 26 ноември тази година Контракс осигури компютърното и комуникационно оборудване за провеждането на учението на НАТО “Corporate Associate A1-2” по програмата “Партньорство за мир”. В учението участваха 5 нации-членки на НАТО, 12 асоциирани члена, Международния комитет на червения кръст, Комитета на ООН за бежанците, Югозападното командване на НАТО. За целите на обучението Контракс предостави компютри, сървъри с UPS-и, монохромни и цветни лазерни мрежови принтери, цифрови копирни машини, конферентни системи, сателитна телевизия и комуникационно оборудване, осигуряващи участието на над 280 офицери в учението.

Информационната система реализирана от Контракс е базирана на продукти на Microsoft в съответствие с изискванията на NATO / ACO Security Directives. Обработваната информация е некласифицирана, съгласно NATO/PfP Unclassified. Системата се състои от един Primary Domain Controller и един Backup Domain Controller, File server с общ и ограничен достъп, Mail server, Antivirus server и Web server като основа на Intranet мрежата на учението.