КОНТРАКС ООД подписа с АРСИКТ договор за доставка на 2400 станции за управление на мрежи

от 19/04/2005

В проведената от АРСИКТ процедура за доставка на компютри и сървъри за 2400 училища взеха участие всички водещи компютърни фирми в страната. Поради строгите условия на предварителната техническа оценка много от кандидатите бяха отстранени и до финалното отваряне на ценовите предложения достигнаха средно по 4 фирми за лот.
До финално участие в процедурата за доставка на 2400 сървъра бяха допуснати тримата водещи асемблатора в България - КОНТРАКС, СТЕМО и ПроСофт. На първо място поради най-ниска цена бе класирана фирма СТЕМО ООД, която обаче отказа да подпише договор с Възложителя. Съгласно условията на конкурса и като втори класиран, КОНТРАКС ООД бе поканен и подписа предложения договор.
Договорът предвижда първите 900 сървъра да бъдат готови до 16.Май.2005 г., а останалите 1500 - до 1.Юни.2005г.
Благодарение на богатия си опит в изпълнение на подобни поръчки екипът на КОНТРАКС е убеден, че договорът ще бъде изпълнен безпроблемно в рамките на договорените срокове.