КОНТРАКС подписа двустранно споразумение за сътрудничество със Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

от 13/03/2024

На 12 март 2024 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов разшири мрежата си от партньорства с водещи технологични бизнес организации. Подписан бе двустранен рамков договор с КОНТРАКС за сътрудничество, като своите подписи положиха проф. д-р Марияна Божинова, ректор и г-н Йордан Йорданов, председател на Управителния съвет в КОНТРАКС.

Предмет на договора е подготовката на съвместни проекти и последващото им изпълнение, водене на лекции, семинари, конференции, консултации, проучвания. Предвиждат се стажантски програми за студенти от Стопанската академия и участие на специалисти и служители от КОНТРАКС в обучения в магистърски и докторски програми в СА „Д. А. Ценов”.

Като първа реализация на подписания рамков договор за сътрудничество бе направено дарение на сървър и пет работни места (тип „всичко в едно“) на стойност 32 хил. лв. Графичната система на сървъра е подходяща за дейности, изискващи висока изчислителна мощност, като обработка и анализ на големи данни, трениране и използване на езикови модели и др. Това ще допринесе за разширяването и задълбочаването на изследователското портфолио на Стопанската академия.

С направеното дарение бе оборудван новооткритият Смарт център за научни изследвания и иновации. Сред официалните гости при откриването му бяха доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Румен Ерусалимов, заместник ректори, г-н Кирил Стоянов, директорът на АКЦ и Катя Петкова, акаунт мениджър в КОНТРАКС и оперативен координатор по реализацията на сътрудничеството между двете организации.

С предприети и заложени съвместни инициативи между двете организации се затвърждават ангажиментите им към подпомагането на научните изследвания и иновациите в България, отваряйки нови врати за развитието на младите таланти и бъдещите лидери в областта на икономиката, технологиите и иновациите.

Галерия