Контракс получи сертификат ISO 27001 на Системата за управление на информационната сигурност

от 21/01/2010