КОНТРАКС получи сертификат за доверена марка за управление на печатни услуги

от 10/08/2017

Екипът на КОНТРАКС премина успешно процедурата по сертифициране за придобиване на статус доверена марка за управление на печатни услуги, разработена от CompTIA и съобразена с критериите на Canon за качество на услугите и удовлетвореност на клиентитe. Демонстрираният висок професионализъм на специалистите на КОНТРАКС, както и високото ниво на компетентности в управлението на печата, са важна предпоставка КОНТРАКС да бъде признат за Canon Accredited Partner.  

 

CompTIA e независима неправителствена организация за оценка на бизнес процесите в сферата на информационните технологии. Тя, заедно с експерти и водещи специалисти в същата област, оценяват вътрешните практики и процедури, които се ползват в дадена технологична компания, както и външните дейности и операции към клиенти и потенциални проекти, и следи за тяхното високо качество на изпълнение.