Контракс разработва и внедрява система за зелени сертификати

от 18/10/2005

Контракс разработва и внедрява WEB система за търгуеми зелени сертификати за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Тя е базирана на ORACLE релационна база данни, интерфейса се изгражда с PHP съгласно изискванията на комисията.

До създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати общественият доставчик и/или обществените снабдители ще изкупуват цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, с изключение на количествата, използвани за собствени нужди или продадени на свободния пазар по преференциални цени за количествата до 50 МВтч/ч и по свободно договорени цени над тези количества.

С въвеждането на системата за зелени сертификати тези централи ще излязат на свободния пазар и ДКЕВР ще им издаде зелени сертификати за произведената от тях енергия.

Очакванията на ДКЕВР са системата за зелени сертификати да осигури подходящо ниво на финансови стимули за желаещите да инвестират в такъв тип производства, така че България да може да постигне заложените цели за нива на “зелена” енергия.