КОНТРАКС с ангажимент за съпричастност към лекарите и службите за сигурност

от 16/03/2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

КОНТРАКС АД следи ситуацията с обявеното извънредно положение в Република България за ограничаване на пандемията с коронавирус COVID-19.

Като социално отговорна компания сме съпричастни с усилията на всички държавни институции по овладяването на кризисната ситуация и опазването живота на всеки български гражданин.

Предлагаме безплатно сервизно обслужване от нашия екип от професионалисти за периода на извънредното положение обявено от Правителството на институциите и организациите призвани в най-голяма степен да съдействат за овладяването на кризисната ситуация:

  • Лечебните заведения;
  • За лекарите от доболничната помощ, абонати на продуктите от фамилията „Хипократ“, безвъзмездно удължаване на срока на настоящите договори за срок от един месец;
  • Службите на МВР;
  • Българската армия и Министерство на отбраната.


Оставаме на Ваше разположение.

 

С уважение,

Николай Йорданов

Изпълнителен директор

КОНТРАКС АД