Контракс съдейства за навлизане на новите информационни технологии в над 250 български общини

от 26/11/2013

Image

На 11 ноември 2013, месец по-рано от изтичане на крайния срок, Контракс АД приключи успешно  изпълнението на договор за възлагане на поръчка за „Техническо осигуряване дейността на общините по подготовка, реализация и отчитане на европейски проекти“, с предмет „Доставка на офис-техника и хардуер“, по проект „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт”.

В периода от началото на договора, екипа на Контракс извърши доставка и инсталация в 251 общини на сървъри, настолни персонални компютри и монитори, лазерени принтери, киоск терминали, широкоформатни скенери и широкоформатни LCD видео екрани. Гаранционната поддръжка на техниката се поема също от компанията и сервизната й мрежа в цялата страна.

Навлизането на новите информационни технологии в ежедневната работа на общините е важна стъпка в посока създаване на ефективна среда за развитие и приспособяване към европейските стандарти и изисквания. „Проектът E-ПОДЕМ създава основа за оптимизиране на дейностите по подготовка и изпълнение на европейски проекти, както и възможност за достъп до безплатна експертна и консултантска помощ за местните власти чрез ресурсен център за електронна комуникация с Управляващите органи по Оперативните програми“, заяви Ирена Първанова, Ръководител Управляващ орган на Оперативна Програма „Техническа помощ“.

През септември 2013 г. стартира проектът „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е разширяване на общинския капацитет за успешно и ефективно управление на европейски проекти. Дейностите, залегнали в проекта Е-ПОДЕМ, дават предпоставки за прилагане на системен подход и гарантиране на прозрачност в управлението на проектите. Чрез тях ще бъде стимулирана възможността за електронен обмен на документи, което от своя страна улеснява и ускорява комуникацията между общините, Националното сдружение на общините в Република България и Управляващите органи на Оперативните програми.