КОНТРАКС съдейства за ускорено записване за училище или детска градина на деца от Украйна

от 08/04/2022

КОНТРАКС разработи специален модул, чрез който се автоматизира попълването на заявление за записване за училище или детска градина в Регионалните управления на образованието. С ускоряването на този процес се подпомага и дейността по предоставянето на временна закрила на бежанците от Украйна. В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите, децата и учениците бежанци се насочват към конкретна образователна институция. Целта е тази подготвителна работа да бъде извършена колкото е възможно по-бързо, за да може бежанците да се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България.