Контракс ще изгражда СКС на УМБАЛ “Света Анна”

от 04/07/2005

Контракс спечели конкурс за изграждане на структурна кабелна система (СКС) и доставка и инсталация на активно оборудване за Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" София АД. Конкурсът бе спечелен в условията на силна конкуренция от страна на други фирми от бранша.

СКС ще бъде изградена изцяло с компоненти Brand-REX. Гаранцията на системата е 25 години, като се издава сертификат директно от фирмата производител.

Активното оборудване в болницата е производство на Allied Telesyn – водещ производител в областта на LAN/WAN комуникационните устройства. Мрежата ще има оптичен опорен гръбнак със скорост 1Gbps.

Контракс е дългогодишен партньор на Brand-REX и Allied Telesyn за България. Фирмата има зад гърба си вече няколко големи инсталации за различни институции.