Контракс сключи договор за обновяване на софтуера си PBX Control в Mtel Call Center

от 07/12/2005

По поръчка на Мобилтел, Контракс разработва нова версия на системата
за анализ на потреблението и натовареността в Mtel Call Center.
Системата PBX Control версия 3.0, ще работи с база данни Microsoft
SQL Server 2005 и ще бъде клиент-сървър ориентирана. Модулите ще
бъдат реализирани на Delphi 2005.

Неоходимостта от по-бърза обработка на големи обеми данни наложи
преминаването към по-производителната база данни на Microsoft. Използването на клент-сървър организация ще повиши удобство при използването и гъвкавост при администрирането на системата. В новата версия ще бъдат включени и много нови функции, които ще направят програмата най-добра в този клас на пазара.