КОНТРАКС сключи меморандум за сътрудничество с ВТУ „Т. Каблешков“

от 21/12/2021

 

На 21.12.2021 г. между КОНТРАКС и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ се подписа меморандум за сътрудничество, с който страните доказват успешната формула за партньорството между бизнеса и висшите училища. Основна цел на подписания меморандум е взаимното подпомагане в подготовката на кадри чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост за випускниците на ВТУ. 

 

Като социално отговорна компания, КОНТРАКС успешно и вече 30 години реализира идеи, проекти и добри практики в сътрудничество с висшите училища в България.