КОНТРАКС взе участие в дискусионна среща на тема „Иновациите водещ фактор в развитието на предприятията и регионите 2024 – предизвикателства и възможности”

от 27/02/2024

Срещата бе организирана от Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към Българската търговско промишлена палата (БТПП). Присъстваха представители на ресорните министерства, Патентното ведомство и Фонда на фондовете, които представиха политиките, които провеждат в подкрепа на дейността на предприятията в България и за насърчаването на тяхната конкурентоспособност.

Изпълнителният директор на КОНТРАКС г-н Николай Йорданов присъства лично и потвърди, че компанията ще окаже подкрепа в изпълнение на програмата и целите поставени пред Съвета по иновации дигитализация и нови технологии към БТПП като заяви: „От ключово значение за развитието на КОНТРАКС, като компания с над 32 години опит на българския ИКТ пазар, е да се включва активно в процеса за подобряване на бизнес климата в България и да се търсят нови и иновативни начини за предприятията да работят ефективно.“

На срещата бизнесът бе запознат с актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по програмата.

Галерия