Kyocera MyQ – цялостно решение за управление, контрол и мониторинг на печата

от 12/07/2017

Kyocera MyQ e цялостно решение за печатни услуги. Основната цел на системата Kyocera MyQ е да предложи инструмент, който осигурява всички функции за печатни услуги, т.е. печат, разпределение на разходите, защитен печат и копиране, онлайн наблюдение на всички устройства за печат, осчетоводяване на ниво групи, устройство и потребител, голям набор от графични отчети с възможност за експортиране в различни формати.

 


Предлаганата от Kyocera MyQ интеграция на всички функции за мониторинг и печат в единна система води до по-лесен и интуитивен начин на работа, с минимални изисквания за инсталиране и администриране на системата. С Kyocera MyQ можете да управлявате централизирано статуса на всички печатни устройства, независимо от производителя и модела на устройството. Предоставената информация включва текущото състояние на устройството (готовност за печат, необходимост от хартия, от тонер, съобщения за грешки и т.н.), брояч на страници, работно натоварване на всяка машина, както и много друга полезна информация.


С Kyocera MyQ всеки системен мениджър има достъп до подробни статистически данни за отделни потребители или отдели, за всеки период от време. Kyocera MyQ дава възможност да се проследи печата с използване на най-дребния детайл, виждайки например точното време на печат за всеки потребител, името на принтирания документ, брой страници и на кое устройство е извършен печата. В допълнение към онлайн статистиката, Kyocera MyQ може да бъде конфигуриран да изпраща статистиката и информацията автоматично по електронна поща.

Основни функции

 • Защитено копиране
  Операционния панел на копирната машина е заключен по подразбиране. След влизане чрез валиден идентификатор (пин и/или карта) панела се отключва и функцията за копиране е разрешена. Когато потребителят завърши процеса на копиране, броят на копираните страници се отчита в системата. Ако потребителят забрави да излезе, системата ще го направи автоматично след известно време на не-активност.

 

 • Директен печат
  Потребителят изпраща заявка за печат. Заявката се обработва от системата и се изпраща незабавно към принтера. След като заданието за печат завърши, броя на отпечатаните страници се добавят по сметката на потребителя. Директен печат служи само за контрол на обема на печат и не позволява никакви други допълнителни функции като защитен печат и отложен печат. С функцията за директен печат не е необходим терминал за идентификация на потребителя.

 

 • Защитен печат
  Потребителят изпраща заявка за печат. Заявката се обработва от системата и се съхранява на сървъра. След като потребителят се логва на едно от устройствата за печат заявката се изпраща до това устройство. Функция Обезпечен печат дава възможност за отпечатване на всеки свързан принтер, независимо от мястото, от където заявката е изпратена (т. нар. "следвайте ме" функция).

Администриране

 • Импортиране на потребители

Kyocera MyQ дава възможност за автоматично импортиране на потребители от Active Directory, LDAP Open или CSV файл. Високата степен на вариантност на потребителските настройки осигурява правилното импортиране на всички необходими данни. Възможност също така да се комбинират импорти от AD и CSV, като например, ако номерата на картите, не се съхраняват в активната директория и поради това е необходимо да бъдат заредени от друга база данни, например CSV.


При импортирането на потребителите, автоматично на всеки потребител могат да се генерират случайни ПИН номера и да се изпрати имейл на потребителя. Потребителят може да променя неговата / нейната PIN по всяко време от Kyocera MyQ уеб интерфейса.

 

 • Идентифициране на потребителите


По подразбиране потребителите автоматично се идентифицират с потребителското си име за вход в операционната система на компютъра. За специални случаи, когато повече потребители споделят едно и също PC, или при печат от компютър, който не е свързан към домейн, потребителят може да идентифицира себе си като въведе PIN или потребителско име и парола, или да избере своето име от списък с потребители.

Мониторинг

 • Мониторинг на статуса на устройствата
  Kyocera MyQ следи текущото състояние на всички печатащи устройства, показва всички грешки и предупредителни съобщения. Графично показва действителното състояние на тонера. Освен това редовно актуализира всички броячи. Има наличен доклад с историята на всички грешки и предупредителните съобщения, за да даде точна информация за надеждността на устройството.

 

 • Модификация на заявките за печат
  В определени заявки за печат може да бъде полезно да се променят данните. Kyocera MyQ дава възможност за лесно добавяне на команди за подшиване, двустранен печат, настройка на броя на копията в заявка за печат, в крайна сметка тя дава възможност да се създаде специална модификация на заявките за печат.

 

 • Задаване на правила за печат
  Заявките за печат може да се изтриват автоматично, паузират или изпращат до по-ефективно или по-голямо печатащо устройство, въз основа на данните, (размер на заявката, брой страници, източник, или име на заявка).

 

 • Поддръжка на „Private” опашки за печат
  За потребители, които печатат “чувствителни” данни (данни с изисквания за по-висока степен на сигурност), е налична функцията за автоматично изтриване от сървъра веднага след отпечатването. Private опашката често се използва за отпечатване на финансова информация като например заплата.

 

 • Проследяване, отчитане и доклади

 

 

 • Детайлен мониторинг
  Системата Kyocera MyQ позволява подробен мониторинг на цялата мрежа за печат. Получената информацията, може да се използва за оптимизиране работата и времето на служителите. Разпределение на печата между потребители дава възможност за ясно определяне на печата по типове документи, приложения , големина и имена. Разпределение между отделите позволява точното разпределение на разходите за печат на отделни разходни центрове. Разпределение между устройства разкрива не натоварени или, напротив, претоварване на устройства, това дава възможност да се прави оптимизация.

 

 • Автоматични отчети
  Kyocera MyQ предлага автоматична изпращане на отчети в избран период от време. Можете да получите точни данни за всички печатни процеси. Възможността за използване на филтри в отчета ви дава възможност да изпращате точна информация до отделни потребители. Отчетите могат да бъдат показани онлайн през Kyocera MyQ WEB интерфейс, периодично да се изпращат до различни имейл адреси или да се съхраняват в предварително определени папки. В Kyocera MyQ Business Pro Edition са налични над 70 стандартни отчета. Поддържа се възможност за изготвянето на допълнителни отчети по желание на клиента, които се заплащат отделно. Поддържат се следните формати PDF, HTML, XML и CSV.

 

 • Управление на сканирането
  Тази функция значително опростява мрежовото сканиране на мултифункционални устройства за печат. След идентифицирането с личната ви карта или пин, всички сканирани работни документи автоматично се изпращат до споделена папка, или на персоналния ви имейл. Процеса е автоматизиран, т.е. потребителите не трябва да въвеждат никаква допълнителна информация за имейл или име на папка.

 

 • Квоти за печат и копиране
  Квоти за печат и копиране защитава от злоупотреба с печатни услуги от страна на потребителите. За всеки потребител може да се зададе квота (лимит) за определен период от време. Ако лимитът е превишен системата забранява на потребителя да отпечата и/или да копира. Квотите могат да бъдат определени и в съответствие с броя на страниците, цена и период от време. Квотите могат да бъдат класифицирани също като черно-бял или цветен.

 

 • Мобилен печат
  Печатате документи от вашето мобилно устройство, просто като изпратите мейл към MyQ сървъра. Отпечатаните документи могат да бъдат взети по-късно, след като се идентифицирате с карта или ПИН на съответното печатащо устройство.

 

Повече информация