Мобилен лекарски кабинет създаден от екипа на КОНТРАКС помага на населението в Димитровградско

от 16/06/2020

Сред иновативните проекти, реализирани от екипа на КОНТРАКС през 2019 г. е изграденото решение за телемедицина в община Димитровград, което включва специализиран автомобил, оборудван с медицинска техника за прегледи и диагностика, специализирани устройства за медицински измервания и мониторинг, система за телемедицина в първичната медицинска помощ, с които се осигурява здравно обслужване на населението от отдалечените населени места на общината.