Национален дискусионен форум по електронно управление „Е-правителството в България – Предизвикателс

от 20/03/2008

 

e_gov.jpg

 

„Контракс” участва в 9-ти Национален дискусионен форум по електронно управление „Е-правителството в България – Предизвикателства и перспективи” , които се проведе на 13-14 март 2008 г. в х-л „Шератон”. Форумът беше организиран от ICT Media със съдействието на МДААР, ДАИТС, Националното сдружение на общините, ФРМС, UNDP. Контракс беше един от официалните спонсори на събитието.
По време на конференцията г-н Яко Пилософ, търговски директор, представи пред аудиторията проект „Интегрирана система за Безхартиено заседание на Общинския съвет и електронно гласуване”. Проектът беше изпълнен по задание на МДААР и през 2007 година беше внедрен успешно в три пилотни общини – Велико Търново, Казанлък и Горна Оряховица. Проектът предизвика интереса на останалите общини, участнички във форума, които заявиха своето желание да бъдат включени в неговото мултиплициране през 2008 година.
Г-н Ищван Земан, Мениджър за Дунавския регион към SAS Институт, представи проект ”Business Intelligence” – решения за електронно правителство.
Повече от 100 представители на общини в България посетиха щанда на „Контракс” и се запознаха с всички продукти и решения, които фирмата предлага на общинските администрации в България, с цел подобряване качеството на предлаганите от тях услуги за бизнеса и гражданите и оптимизиране на административните дейности и процеси.