NEC MOBILE PRO 200E

от 11/04/2003


  Дизайн

 • Уникален дизайн
 • Удобна поставка, в която се поставят Rocketeer и 2 батерии

  Размер и тегло

 • Най-малкия и най-тънкия PocketPC
 • Най-лекото PocketPC устройство

  Софтуер

 • PocketPC 2002 софтуер
 • Уникален допълнителен софтуер
 • iGolf
 • Acrobat Reader
 • AOL Instant Messanger