NEC разширява своята продуктова линия на Fault Tolerant сървърите като предлага на своите клиенти модел с нова функционалност

от 08/04/2003

Днес NEC анонсира новия модел от серията Fault Tolerant, допълнение във фамилията NEC Express5800 - това е модела NEC Express5800/320Lb-R.

NEC Express5800/320Lb-R, икономически резултатен Fault Tolerant сървър
NEC Express5800/320Lb-R комбинира икономически изгоден и в същото време мощен Fault Tolerant сървър, с възможност за надграждане, разширяване и управление. Системата осигурява непрекъсната обработка с "redundant" процесор и "redundant" входно-изходни подсистеми. Посредством използването на промишлени стандартни компоненти и операционни системи, NEC Express5800/320Lb-R предоставя "Fault Tolerance" на безпрецедентно ниска цена.

Иновационен подход към висока надеждност
NEC Express5800/320Lb-R е иновационен отговор на нуждите на потребителите за по-голяма надеждност на системите от стандартни промишлени количествени сървърни платформи, които изпълняват критични бизнес приложения. В допълнение на използването на промишлени стандартни компоненти и операционни системи, NEC Express5800/320Lb-R предоставя висока надеждност посредством комбинацията на софтуерни подобрения и иновационно обслужване, такова като "усилени" драйверни устройства и подобрени възможности за отдалечен мониторинг.

Модулност за лесна поддръжка
"Dual Modular Redundant (DMR)" дизайн на NEC Express5800/320Lb-R позволява лесна подмяна на всички съществени сървърни подсистеми без изключване на цялата система. В случай на хардуерна повреда на под системен модул, той се определя като "Customer Replaceable Units", тъй като той може да бъде конфигуриран, диагностициран и "hot-swapped" по лесен начин, без помощта на специализиран технически персонал. Индикаторните светлини осигуряват сигнали за подсещане относно статуса на всяка подсистема и потвърждават успешна подмяна на хардуерния компонент.

Възможност за надграждане и разширяване
Посредством "dual Intel® Xeon™ " процесори, вътрешен капацитет за съхранение от 218GB и възможност за външни решения за съхранение на данни, PCI слотове и мрежова свързаност, NEC Express5800/320Lb-R предоставя изключителна мощност за най-активната работна група и големи организации, с подходящи възможности за бъдещо нарастване.

Относно NEC Express5800 сървъри
NEC Express5800 фамилията на Intel базирани сървъри предлагат изключителна гама от сървърни решения, които осигуряват надеждност, разширяемост и управление на системите, както за малки компании, така и за големите корпоративни клиенти - информационни центрове. Посредством Express5800 сървърите NEC се фокусира върху системната надеждност, като предлага широка гама от решения, които включват и уникалните Intel базирани Fault Tolerant сървъри.

Относно NEC
NEC Computers International (NEC CI) произвежда и поддържа всички компютри, сървъри и устройства за съхранение на данни с марката NEC в Източна и Централна Европа. NEC CI предлага на пазара и марката Packard Bell, един от лидерите на Европейския пазар за домашни компютри. NEC CI притежава два центъра за Проучване и развитие (Франция и Малайзия) и три завода за производство (Франция, Шотландия и Малайзия).

За повече информация, моля посетете http://www.nec-online.com.