Нови големи проекти (месец Май 2003г.)

от 02/09/2003

ДФ Земеделие - изграждане на комуникационна инфраструктура в новата сграда на ведомството. Стойност на проекта: 400 000 лева.
Министерство на Образованието - доставка на 400 копирни машини KyoceraMita за 400 училища в страната. Проектът е финансиран от Световна Банка и е на стойност 508 000 Евро.
НЕК ЕАД - Договор за отдаване под наем на компютърна техника NEC и мрежови принтери KyceraMita за срок от три години. Стойност на договора: 300 000 лева.
Министерство на Външните Работи - доставка на 350 компютъра NEC и 350 принтерa KyoceraMita за нуждите на ведосмството.