Новостите в програмите за болници и стоматолози бяха представени на форум в аулата на Св. Екатерина

от 11/12/2009

Болничните информационни системи (БИС), софтуерът за стоматолози и Windows 7 бяха разисквани на събитието, организирано от Фондация „Електронно здравеопазване България”, съвместно с Майкрософт България и Контракс. Форумът под надслов „Ефективни софтуерни решения за лечебни заведени и стоматолози” се проведе на 10 декември в семинарна зала „Максима” на УНСБАЛ „Св. Екатерина”.

10dec09_jordanov_kostov_kiryakov_w.jpg

Събитието бе открито от председателя на Фондация „Електронно здравеопазване България” д-р Иван Костов, Огнян Киряков, Изпълнителен директор на Майкрософт България и Йордан Йорданов, Изпълнителен директор на Контракс.

10dec09_v.pillossof_w.jpg

Доц. д-р Владимир Пилософ от Националната кардиологична болница (НКБ) прикова вниманието на присъстващите представители от около 70 болници в страната като обобщи предимствата на болничната информационна система Хипократ HIS, внедрена в НКБ, основните акценти от която са:

 • БИС дава възможност за лесно запознаване с електронното досие на всеки пациент чрез показване на хронологията на диагнозите му и пълната хронология на лечението му в болницата (включително данните за всяка предоставена болнична услуга).
 • БИС подпомага работата на целия болничен персонал (лекари, сестри, секретарки, болнично ръководство). Със системата работи пряко целият болничен персонал, като всеки има достъп до определени функции и данни.
 • БИС спомага за ефективно управление на потока пациенти и предоставянето на качествени медицински услуги.
 • В БИС са обхванати всички видове пациенти, насочени към болницата по установените начини или потърсили медицинска помощ в нея по собствено желание (амбулаторни и стационарни, планови и спешни).
 • БИС дава възможност за прикрепване на всякакъв вид външни файлове към Досието на пациента (аудио записи, рентгенови снимки, ехографии и т.н.),  всякакъв вид дигитализирани изображения, получени в процеса на лечението на пациента.
 • При разработката на БИС са използвани най-съвременни софтуерни продукти на Microsoft.   
 • БИС е разработена на модулен принцип, като се разрешава включването на нови модули и лесна модификация на разработените.
 • В БИС са включени технологични средства за интегриране с други информационни системи, базирани на XML стандарт.
 • В БИС се поддържа кодировката на диагнози по МКБ10 и процедури по МКБ9-КМ, като се осигурява възможност за лесното им намиране и въвеждане. 
 • В БИС се поддържа работа с Медицински центрове, работещи по договор с болницата, както и разделното отчитане на дейностите им.
 • В БИС са включени средства за контрол на достъпа до системата и защита на данните от неоторизиран достъп, както и средства за проследяване измененията в базата данни (журнал на измененията).
 • Разработката на системата на всеки етап е извършена съобразно изискванията за контрол на качеството при разработка на софтуер на международния стандарт ISO 9001:2000.

10dec09_audience_w.jpg

Под мотото „Вие имате повече време за важните неща в живота” премина демонстрацията на възможностите на новата операционна система на Майкрософт Windows 7, великолепно поднесена от Станимира Добруджалиева, Client BG Lead в Майкрософт България.

В панела за лекари по дентална медицина бяха демонстрирани възможностите на безплатния софтуер за стоматолози Хипократ D Lite и пълната му версия Хипократ D. Основни характеристики на безплатната версия са:

 • Въвеждане и печат на амбулаторни листове на НЗОК.
 • Автоматично номериране на амбулаторните листове и всички направления.
 • Основни проверки за валидност на въведените данни.
 • Номенклатури с процедури, диагнози, специалности и др.
 • Генериране на всички задължителни отчети към НЗОК – хартиени и електронни.
 • Подписване на отчетите с Вашия електронен подпис.
 • Нови версии при промяна в нормативната уредба.
 • Всичко това бързо, лесно и на цена 0 лв.

Хипократ D дава възможност още за:

 • График на посещенията и планиране на работата.
 • Регистър с пациенти и тяхното медицинско досие. 
 • Медицинска история (заболявания, курсове на лечение и посещения, всички извършени дейности, издадени направления и др.). 
 • Подробен дентален статус с повърхности на зъбите. 
 • Въвеждане и печат на бланки, които не влизат в отчетите. 
 • Прилагане на електронни документи, като снимки и др. 
 • Управление на плащанията и баланс на пациента. 
 • Водене на наличностите от инструменти, консумативи и др. 
 • Справки и отчети за вътрешна употреба. 
 • Списъци с лечебни заведения и специалисти. 
 • Допълнителна база данни с имената на жителите от района. 
 • Работа на няколко лекаря с обща база данни. 
 • Работа в мрежа (централен сървър и отдалечени работни места). 
 • Приоритетна поддръжка от дилър на Контракс ЕАД. 
 • Работа с входящи диагностични направления за лаборатории. 
 • Въвеждане и печат на фактури. 
 • Гъвкава система за сигурност – потребители, права, групи. 
 • Автоматично архивиране (резервни копия) на базата данни. 
 • Работа с много бази данни (много практики) през един сървър. 
 • Автоматично обновяване на софтуера през интернет. 
 • Печат на платежно нареждане към Контракс ЕАД.