Първата дистанционна сесия на Столичния общински съвет се проведе днес

от 16/04/2020

Днес успешно беше проведена първата дистанционна сесия на Столичния общински съвет благодарение на въведената система за електронни заседания и гласуване от екипа на КОНТРАКС.