Първият в София телемедицински център по акушерство и гинекология работи от 13 март във ІІ САГБАЛ „Шейново”

от 14/03/2009

sheinovo_bb.jpg
 
      На 13.03.2009 г. в 11 часа кметът Бойко Борисов откри първия в гр. София телемедицински център по акушерство и гинекология във ІІ САГБАЛ „Шейново”. Системата е уникална по рода си и съчетава в себе си специализиран софтуер, както и модерен хардуер с високочувствителни видеокамери и микрофони, които позволяват пренос на качествени картина и звук в реално време от операционните на болницата до модерна зала за обучение. Системата е IP базирана, което позволява връзка с всяка точка на света, където има Интернет.
      Д-р Костов, Директор на болницата връчи парола за достъп до системата на г-н Борисов, което му дава възможност да наблюва работата в болницата от собствения му компютър.
     Предстои подписване на партньорски договор между ІІ САГБАЛ „Шейново” и Медицински университет – Плевен, представлявани съответно от д-р Иван Костов и проф. Григор Горчев. В него една от приоритетните насоки ще бъде именно използването на така описаната система за телемедицина. Това ще позволи в реално време да се наблюдават операции, които се извършват в гр. Плевен от специалистите в болница „Шейново” и обратно.
      По същество проектът за България е уникален, защото позволява в реално време да се обменя медицинска експертиза между различни населени места, като всичко това е в полза на повишаване качеството на медицинската услуга, а от това печелят както пациентите така и лекарите. Наличието на това приложение дава възможност за online медицински консултации с партньорските клиники на болница „Шейново” в Европа – „Шарите”, гр. Берлин, университетската болница в Хайделберг и университетската болница във Фрайбург.
     Не на последно място, системата позволява и някои екзотични функционалности, като например бъдещите татковци да наблюдават от домашния си компютър раждането на своето бебе, разбира се при наличие на необходимата оторизация от болницата.
      Йордан Йорданов, Изпълнителен директор на „Контракс” връчи акт за дарение на Системата за телемедицина и оборудването в залата за презентации и телеобучение на общинската болница „Шейново” ЕАД.
 
sheinovo_b.jpg
 
 
Техническо решение на телемедицинския център
по акушерство и гинекология във ІІ САГБАЛ „Шейново”
 
      Контракс ЕАД изгради телемедицински център, който дава възможност за отдалечено наблюдение и консултации от външни специалисти по време на извършване на операции във ІІ САГБАЛ „Шейново”. Системата е изцяло IP базирана и осигурява двупосочен видео и аудио обмен, което позволява на персонала в операционната да бъде консултиран по време на операция от външни специалисти намиращи се където и да е по света при условие, че имат достъп до Интернет и разполагат с компютър и микрофон.
      В две от операционните на ІІ САГБАЛ „Шейново” върху подвижните лампи над операционните легла са монтирани цветни видеокамери AXIS 215PTZ. Камерите са IP и имат автоматичен фокус, оптично приближение 12х и се въртят по две оси. Така наблюдаващият има възможност да насочи камерата сам и да приближи или отдалечи образа. Всяка камера е оборудвана с колонки, за да може в цялата операционна да се чуват напътствията на консултиращите специалисти, и високочувствителен професионален микрофон, за да може същите тези специалисти да чуват коментарите на персонала в операционната.
     Видеоизображението от ендоскопската камера в ендоскопската операционна на ІІ САГБАЛ „Шейново” се подава към сървър в залата за обучение, който го обработва. Същият сървър обработва и смесва аудио сигнала от микрофони монтирани в операционната и в залата за обучение. Това позволява на външни специалисти, които имат достъп до сървъра, да дават консултации, като гледат отдалечено изображението от ендоскопската камера.
      Специалисти от различни краища на страната и света, които разполагат с компютър и микрофон и имат парола за достъп до системата, ще могат да дават консултации на персонала в трите операционни на ІІ САГБАЛ „Шейново” или в залата за обучение. Залата е оборудвана със сървър, няколко терминала за обучаващите се и мутимедиен прожектор, на който могат да се наблюдават операциите в реално време директно от камерите инсталирани в операционните.
      Системата за телемедицина инсталирана във ІІ САГБАЛ „Шейново” е интегрирана към системата LifeSize, която се използва в Медицински университет – Плевен. За целта видеоизображение от системата LifeSize, включително и такова от високотехнологичния ендоскопски робот “Davinci” се подава на видеосървър AXIS, който може да бъде достъпен по IP от ІІ САГБАЛ „Шейново” или друга болница. В операционната на университета е монтирана също камера AXIS 215PTZ, микрофон, колонки и компютър, на който могат да се наблюдават операциите както в университетската болница така и в трите операционни на ІІ САГБАЛ „Шейново”. От своя страна в ІІ САГБАЛ „Шейново” могат да наблюдават видеоизображението подавано от LifeSize и това от допълнителната камера AXIS 215PTZ, както и да се дават консултации чрез двупосочната аудио връзка.
 
sheinovo_ekran.jpg