Подобряване на обучението на децата със специални образователни потребности чрез информационните технологии

от 21/11/2011

Една доста социална тема, темата за равния достъп до еОбразование, засегна Контракс на 7ата Националана конференция по еОбразование, която се проведе на 17 ноември 2011 г. в хотел Шератон. Мотивът на фирмата да представи на един от най-сериозните форуми за електронно образование решения за ученици със специални образователни потребности, е възможността специализирани училища да получат финансиране за оборудване и софтуер по Оперативна програма „Човешки ресурси“.

eedu_17nov11.jpg

Катя Петкова, отговорен мениджър Образование в Контракс, представи цялостна информационнотехнологична система за обучение на ученици с нарушен слух, нарушено зрение, незрящи и деца аутисти. Презентаторът разказа за успешно реализирания от Контракс подобен пилотен проект в три града в Косово. В Прищина, Призрен и Пейа бяха доставени и инсталирани компютри със специални монитори за хора с нарушено зрение, специализиран софтуер за потребители с нарушен слух и за деца аутисти. За незрящите ученици бяха свързани брайлови дисплеи с брайлови принтери и хартия, екранни четци, освен това специализиран софтуер за синтезиране на реч. За специализираното училище за деца аутисти бяха внедрени електронно комуникационни устройства. Лекторът изтъкна предимствата на включващото обучение и това, че децата със специални образователни потребности не могат да бъдат квалифицирани просто като „проблемни“.

eedu_17nov11_2_w.jpg

Презентацията можете да изтеглите оттук.