Покана за СЕМИНАР от Контракс

от 16/04/2004

Покана за СЕМИНАР за специалистите в областта на ИКТ

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето Внимание
програмата за семинара на корпоративни клиенти.