Представяне на Хипократ ЛИС на VI национална конференция по клинична лаборатория

от 07/09/2010

От 3 до 5 септември 2010 г. представители на Контракс взеха участие в VI национална конференция по клинична лаборатория, състояла се в хотел Самоков, к.к. Боровец. В трите дни на специален демонстрационен щанд се провеждаха демонстрации на софтуерния продукт за лаборатории Хипократ S – ЛИС.

lab_borovets_w.jpg

Хипократ S е програма за управление на цялостната дейност на диагностично-консултативен център (ДКЦ), медицински център (МЦ) и лекари специалисти. В новата версия на продукта е вградена лабораторна информационна система (ЛИС). Връзката с лабораторната апаратура се осъществява с помощта на интеграция с модула iLink на Скайуер Груп.