Работна среща на представителите на общините и фирмите от комуналния сектор с ИТ фирми, работещи в сектора

от 31/05/2006
На 30 май 2006г. в зала “Дружба” на х-л “Санкт Петербург” в Пловдив се проведе работна среща на тема: «Как да подобрим услугите за граждани в обществения и комунален сектор? Добри практики в новите членки на ЕС и България, реализирани с използването на информационните технологии.»
Срещата бе под егидата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България и бе открита от Заместник-министъра на МРРБ – г-жа Милена Паунова.
Главен организатор на срещата е фирма Контракс, заедно със световно известни свои партньори като Оракъл, Аутодеск, Еуромак.
В последвалата дискусия се очертаха редица важни за общините проекти, за чието финансиране може да се кандидатства по европейски програми или да се използва формата за публично-частно партньорство.
Анализирани бяха процесите съпътстващи присъединяването в ЕС и отделните етапи на реализация на проекти в сферата на обществените услуги за граждани и фирми. Представени бяха актуални решения за оптимизиране и автоматизиране на процесите, свързани с местните данъци и такси, услугите на едно гише, системи за таксуване и електронно управление на документи и други, както и да бъде споделен опит от организирането на тези дейности в Унгария.
Добри практики в решаването на посочените проблеми в страните членки на ЕС бяха споделени от водещи световни фирми:
- Oracle – водещ доставчик на системи за управление на големи масиви от данни и Интернет съдържание
- Autodesk – световен лидер в областта на ГИС
- EuroMACC – фирма специализирана в системите за автоматизиране на процеси свързани с отчитане, фактуриране и плащане на данъци, такси и разходи за комунални услуги
- AAM – Мултинационална компания специализираща в областта на консултирането и внедряване на добри бизнес практики.
Успешни реализации и идейни проекти на територията на България бяха представени от фирмите:
- Контракс – водещ системен интегратор на българския пазар
- Дейта Мплант (Сливен и Ямбол) – фирма специализирана в Интернет базираните системи, реализирала портал за обслужване на граждани и фирми
- Дайрект Сървисис – българо-унгарска компания, която от 1,5 година прилага успешно унгарския модел за изнасяне (аутсорсинг) на несвойствени дейности от общините и комуналните фирми към специализирани фирми за услуги.

В последвалата дискусия се очертаха редица важни за общините проекти, за чието финансиране може да се кандидатства по европейски програми или да се използва формата за публично-частно партньорство.