Сключени бяха първите две рамкови споразумения чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България

от 07/08/2020

В периода 02.04-07.05.2020 г. чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България на Министерство на здравеопазването, разработена и поддържана от КОНТРАКС, бяха сключени първите две рамкови споразумения, а още 6 са в процес на подписване. Интересът на участниците беше изключително голям. За 7 работни дни се обявиха 20 индивидуални процедури от 13 болници, като по една от тях вчера вече бяха отворени техническите предложения. Системата помага на всички участници в процеса по заявяване на необходимите количества и провеждане на процедурите по ЗОП за доставка на медикаменти – МЗ, болниците, търговците с лекарствени продукти, способства за прозрачното и по-ефективно изразходване на средствата, които държавата осигурява.

Проектът беше отличен с наградата „ИТ Проект на годината“ за 2017 в категория „Здравеопазване“. Повече за системата можете да намерите в статията на Computerworld.