STEM Roadshow: С роботите Nao и Pepper в света на науката

от 16/06/2021

 

Екипът на КОНТРАКС стартира роудшоу: "С Nao и Pepper в света на науката", което ще се проведе на 16 юни в Русе, 17 юни в Шумен, 18 юни във Варна, 21 юни в Бургас, 22 юни в Стара Загора, 23 юни в Кърджали, 24 юни в Пловдив, 25 юни в София, 29 юни в Благоевград и на 30 юни във Видин.

Роботите се превръщат в неразделна част от нашата образователна система и намират своето приложение в повечето сегменти на образованието. Още от появата им в образованието, те се оказат впечатляващи инструменти за академичните среди.

Познаването на STEM е жизненоважно от ранните етапи на обучението. За съжаление в повечето настоящи образователни програми обучението STEM се въвежда доста късно. Ето защо ви предлагаме възможност то да стане част от ежедневието на учениците. Научете как, като посетите роудшоуто на КОНТРАКС във вашия град. Повече за програмата на събитията следете на: https://bit.ly/3wtObpJ

Изграждането на нови училищни центрове финансирани чрез Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, ще включва промяна на физическата среда, технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и управление на образователния процес. Те ще бъдат среда за млади изследователи, технологии в креативните индустрии, природни науки, изследвания и иновации. Програмата предвижда възможност и за реализация на по-малки училищни проекти, чрез които ще се трансформират и оборудват по-малки по мащаб пространства – една класна стая или кътове в съществуващо пространство. Те могат да бъдат кътове тип „Работилници“, изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели.